Heading
Penki principai

Penki principai sudaro mūsų verslo, kurį vystome šiandien ir kiekvieną dieną, pagrindą. Su 115 000 „Mars“ darbuotojų, dirbančių 80 pasaulio šalių, itin svarbu turėti aiškią kryptį ir moralinį kompasą. Ilgalaikė mūsų verslo ir planetos ateitis priklauso nuo to, ar prisiimsime daugiau atsakomybės ir imsimės drąsių veiksmų. Būtent todėl pasinaudojame kiekviena galimybe daryti teigiamą poveikį šiame nuolat besikeičiančiame pasaulyje, panaudodami savo įmonės filosofiją, kuri visada mus išskirdavo iš kitų – penkis principus. 

Penki mūsų veiklos principai yra visų mūsų priimamų spendimų centre. Tai reiškia toliau nurodytus dalykus.  

  • Esame įsipareigoję siekti kokybės darbe ir prisidėti prie visuomenės gerovės.  
  • Mes mielai prisiimame atsakomybę (kaip individai ir kaip įmonė) veikti dabar.  
  • Mes grindžiame savo sprendimus naudos mūsų suinteresuotosioms šalims  abipusiškumu .  
  • Mes išnaudojame efektyvumogalią, kad maksimaliai panaudotumėme savo turimus išteklius.  
  • Mes turime finansinę nepriklausomybę priimti savarankiškus sprendimus, kurios nevaržo kitų šalių interesai. 

Mes suprantame, kad tai, ką darome, yra gerai tik tiek, kiek gerai tai darome, o mūsų veiksmai padeda mums kurti geresnį pasaulį ateinančioms kartoms.

Penki „Mars“ Principai: Kokybė
Mūsų vadovas yra vartotojas, kokybė – mūsų darbas, o geras kokybės ir kainos santykis – mūsų tikslas.

MŪSŲ PRAEITIS
Kaip esame kasdienio gyvenimo dalimi?

„Mars“ pradėjo klestėti blogiausiais Didžiosios depresijos laikais, susidūrė su rimta konkurencija bei dabartinį savo mastą pasiekė per kiekvienais metais sudaromus milijardus sandorių. Šie sandoriai dažnai yra vieni mažiausių, kuriuos atlieka vartotojas, tačiau jie finansavo mūsų augimą visame pasaulyje. Kodėl taip įvyko? Kaip mums užtikrinti šios sėkmės tęstinumą?

MŪSŲ TIKSLAS
Vartotojas yra mūsų vadovas

Turime nepamiršti, kad negalime daryti įtakos milijonams vartotojų pasirinkimų, kol neįtikinome pirmojo, vėliau – antrojo ir trečiojo vartotojo pirkti mūsų prekės ženklo produkciją. Kiekvienas individualus sandoris turėtų būti laikomas svarbiausiu mūsų sandoriu. Jei tai pamiršime, kyla rizika, kad užmigsime ant praeities laurų ir pradėsime ignoruoti savo ateitį. Mūsų ateities kūrimas visiškai priklauso nuo mūsų vartotojų, todėl privalome nenuilstamai stengtis ir suprasti jų poreikius. Tokiu būdu sukursime visą gyvenimą trunkančius santykius su jais per produkciją ir prekių ženklus, kurie atneša džiaugsmą šiandien ir taip pat gali prisitaikyti prie besikeičiančių kultūrų bei gyvenimo būdo ateityje.

OUR PASSION
Kokybė – mūsų darbas

Mūsų įmonė siekia aukščiausios kokybės visoje savo veikloje. Kokybė yra bekompromisis mūsų veiklos standartas – ją lemia mūsų aistra ir pasididžiavimas būnant „Mars“ bendruomenės dalimi. Kokybiškas darbas – tai pirmoji kokybiško prekių ženklo sudedamoji dalis ir mūsų reputacijos dėl aukštų standartų šaltinis.

MŪSŲ PREKIŲ ŽENKLAI
Kokybiški prekių ženklai suteikia unikalių privalumų

Būdami arti vartotojų, mes žinome, kad tam tikri dalykai paskatina juos mūsų produkciją pirkti pakartotinai. Kokybiškos prekės ir paslaugos, nuolat atitinkančios puikios kokybės standartus, pagamintos ir pristatytos minimaliai veikiant aplinką, visuomet buvo mūsų sėkmės pagrindas. Kiti taip pat teigia, jog siūlo kokybę, tačiau nedaugelis gali pasigirti tokiu pat įsipareigojimu pasiūlyti viską, kas geriausia, ir kelti standartus nuolat pasiūlant kažką naujo.

MŪSŲ STANDARTAI
Kainos ir kokybės santykis

Turime užtikrinti ne tik kokybę, bet ir gerą kainos bei kokybės santykį. Siekiant patenkinti besikeičiančius skonius bei troškimus ir bekuriant daugiau naujoviškų produktų bei paslaugų, gero kainos ir kokybės santykio sukūrimas tampa vis sudėtingesne užduotimi. Sujungę geriausią kokybę su geriausia verte, mes siūlome vartotojams geriausios vertės prekes ar paslaugas, atitinkančias jų poreikius.

Penki „Mars“ Principai: Atsakomybė
Kaip asmenys, mes iš savęs reikalaujame visiškos atsakomybės. Kaip bendradarbiai, mes padedame kitiems atlikti savo pareigas.

MŪSŲ VAIDMUO
Kaip kuriame savo kultūrą

Pasirinkome nebūti viena tokių įmonių, kuriose daugybė administracijos lygių sumažina asmeninę atsakomybę. Visų darbuotojų prašoma prisiimti tiesioginę atsakomybę už rezultatus, imtis iniciatyvos ir pasinaudoti išmintimi priimant reikalingus sprendimus. Įdarbindami etika besivadovaujančius žmones, puikiai atitinkančius savo pareigybių aprašymus ir jais pasitikėdami, prašome savo darbuotojų būti atsakingais už savarankiškai nusistatytus aukštus standartus.

MŪSŲ PASITIKĖJIMAS
Mūsų darbuotojų svarba

Mūsų įmonės struktūra yra sudėtinga, turinti prekinius ženklus, verslus ir vykdanti veiklą visame pasaulyje. Kaip galėtume klestėti, jei kiekvienas sprendimas būtų priimtas centralizuotai? Dėl šios priežasties mes suteikiame visiems savo bendradarbiams laisvę prisiimti visišką atsakomybę pasiekti geriausius rezultatus atliekant jiems pavestas užduotis. Už tai darbuotojai sulaukia pagarbos ir paramos, o pagal pasiekimus jiems yra tinkamai atlyginama. Mes džiaugiamės sėkme ir pastebime daugybę darbuotojų, kurie įdeda papildomų pastangų. Mes taip pat skatiname darbuotojus tobulinti savo gebėjimus, kad jie vėliau galėtų imtis sudėtingesnių darbų.

MŪSŲ LŪKESČIAI
Komandinis darbas ir padalinio atsakomybė

Lygiai taip, kaip mes, darbuotojai, turime būti pasirengę dalytis tam tikromis užduotimis siekdami bendru darbu įgyvendinti bendrus tikslus, padaliniai taip pat turi dirbti vieni su kitais, kad pasiektų platesnio masto įmonės tikslus. Nors kiekvienas yra visiškai atsakingas už savo misijos vykdymą, padaliniai ir skyriai priklauso vienas nuo kito ir turi būti pasirengę padėti kitiems. Pasikliaujame vieni kitais, todėl privalome aktyviai komunikuoti apie savo tikslus, planus, veiklą ir poreikius bei teisingai spręsti nesutarimus.

MŪSŲ DVASIA
Mūsų asociacijos įsipareigojimai ir apdovanojimai

Atsakomybės principas taikomas kiekviename „Mars“ darbuotojų ir įmonės lygmenyje – nuo darbuotojo įsipareigojimo laikytis aukščiausių sąžiningumo ir principingumo standartų iki etinės įmonės atsakomybės savo bendruomenėms ir aplinkai. Vertiname ir pripažįstame vienas kito indėlį, todėl su visais darbuotojais elgiamės sąžiningai ir nešališkai, vengiame nesantaiką kurstančių privilegijų ir pasisakome prieš bet kokį nepagarbų elgesį. Tai žodžio „bendradarbis“ (angl. „Associate") ir egalitarinės „Mars“ dvasios šaltinis – jis yra mūsų politika ir praktika, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės ar religinių įsitikinimų. Todėl turime turėti drąsos atkreipti dėmesį į tuos darbuotojus, kurie nesielgia pagal mūsų vertybes. Tikime, jog jei tai, ką sakome, ir tai, ką darome, dera su mūsų principais, pasieksime norimų rezultatų.

Penki „Mars“ Principai: Bendradarbiavimas
Abipusė nauda yra bendra nauda; bendra nauda yra ilgalaikė.

MŪSŲ SANTYKIAI
Kodėl bendradarbiavimas naudingas visiems

Manome, kad standartas, pagal kurį reiktų vertinti mūsų verslo santykius, yra abipusės naudos laipsnis. Ši nauda gali būti įvairių formų ir nebūtinai turi būti vien finansinio pobūdžio. Be to, nors ir turime stengtis suderėti konkurencingiausias sąlygas, „Mars“ veiksmai niekada neturėtų būti vykdomi kitų ekonomine ar kitokio pobūdžio sąskaita. Mūsų bendradarbiavimo principas mums patikimai tarnavo sėkmingai įkuriant įmones naujose šalyse, pasižyminčiose skirtingomis kultūromis. Jis leido mums būti socialiai atsakinga įmone, sumažinti savo poveikį aplinkai ir išmintingai bei efektyviai panaudoti mūsų planetos gamtos išteklius.

BENDRAS MŪSŲ TIKSLAS
Naudos bendradarbiavimas

Esame visiškai priklausomi nuo savo plėtojamų santykių tvirtumo – tiek kalbant apie mūsų vartotojus, tiek apie darbuotojus, tiekėjus, platintojus ir bendruomenes, kuriose gyvename ir dirbame. Manome, kad geriausių rezultatų pasieksime tik tuo atveju, jei šiuose santykiuose būsime nesavanaudiški ir teisingai jiems atsilyginsime.

MŪSŲ PASIŽADĖJIMAS
Bendradarbiavimo principas mūsų vartotojams

Mūsų tikėjimas kokybe ir verte yra absoliutus. Nepaisant verslo jaučiamo spaudimo, mūsų veiksmai ir sprendimai turi atspindėti esminę tiesą, t. y. jei mes siūlome kokybę ir vertę, kaip atlygio sulauksime paramos bei sėkmės. Pelnas, kuris uždirbamas tai ignoruojant, būna trumpalaikis.

MŪSŲ ATLYGIS
Bendradarbiavimo principas mūsų darbuotojams, padaliniams ir akcininkams

Bendradarbiavimo principas vienodai taikomas visoms mūsų verslo sritims. Mes vertiname darbuotojus kaip asmenybes už jų talentą bei išradingumą, ir jiems yra atlyginama už jų rezultatus. Suprantame, jog, priklausomai nuo mūsų gyvenimo etapo, mūsų poreikiai yra skirtingi, todėl sutinkame, kad darbuotojai gali pasirinkti darbo būdą ar karjeros galimybes, kurios yra geriausios jų darbo bei gyvenimo pusiausvyrai užtikrinti. Padaliniai siekia savo tikslų viso „Mars“ labui, mainais už tai gaudami paramą ir išteklius. Už nuolatinį įsipareigojimą akcininkai gauna sąžiningą investicijų grąžą.

MŪSŲ PASIŽADĖJIMAS
Bendradarbiavimo principas mūsų tiekėjams ir mūsų bendruomenėms

Kai deramės su tiekėjais ir platintojais, turime vengti sąlygų, kenkiančių jų verslui, bet taip pat iš jų reikalauti prekių ir paslaugų, kurios būtų geriausios mums. Bendradarbiavimas mus įpareigoja gerbti aplinką ir kurti tvariausius mūsų tikslų įgyvendinimo būdus. Mūsų tikslas – suteikti sąžiningos grąžos mūsų vietinėms ir nacionalinėms bendruomenėms didinant jų gerovę ir gyvenimo kokybę, nes mums naudinga jų partnerystė.

MŪSŲ STANDARTAI
Įmonės atsakomybė

Nuolatinis mūsų įsipareigojimas bendradarbiavimui visuomet mums suteikė pagrindo laikytis aukščiausių įmonės atsakomybės standartų. Jis nuosekliai stiprina mūsų įmonės valdymo etiką ir padeda mums elgtis sąžiningai visur, kur tik veikiame. Mūsų bendradarbiavimo principas yra pasitikėjimu, pagarba ir sąžiningumu grindžiamo ryšio, kuriuo dalijamės su savo darbuotojais ir vartotojais, esmė.

Penki Principai: Efektyvumas
Mes maksimaliai išnaudojame turimus išteklius, nieko neiššvaistome ir darome tik tai, ką galime daryti geriausiai.

MŪSŲ SANTYKIAI
Efektyvumas praktikoje

Kaip galime išlaikyti savo principus, siūlyti geriausią kainos ir kokybės santykį bei dalytis savo sėkme? Mūsų stiprybė slypi mūsų efektyvume, gebėjime sutelkti visus savo išteklius – fizinius, finansinius ir žmogiškuosius – maksimaliam produktyvumui užtikrinti. Tai prasminga tiek mūsų verslui, tiek pasaulio labui. Taip galime užtikrinti aukščiausią mūsų teikiamų produktų ir paslaugų kokybę už mažiausią įmanomą kainą bei sunaudojant kuo mažiau išteklių. Taip pat siekiame valdyti visas savo veiklas pasinaudodami veiksmingiausiais sprendimų priėmimo procesais.

MŪSŲ POŽIŪRIS
Viso turto grąža (ROTA)

„Mars“ verslo filosofija skiriasi nuo kitų įmonių filosofijų ir tai yra pagrindinė mūsų sėkmės priežastis. Mūsų požiūris išskiria viso turto grąžą (ROTA) ne tik kaip pagrindinę finansinę priemonę, bet ir kaip varomąją augimo jėgą. Sumažindami savo turimą turtą, galime pasiūlyti savo vartotojams gerą kainos ir kokybės santykį, tuo pat metu gaudami gerą grąžą net ir turėdami mažesnę nei konkurentų pelno maržą. Tai leidžia panaudoti dar daugiau pinigų plėtrai.

MŪSŲ STRUKTŪRA
Didelis našumas ir mažos išlaidos

Savo padaliniuose visuomet stengiamės didinti produktyvumą ir mažinti išlaidas. Mūsų biurai yra atviros erdvės, kuriose komunikacija vyksta tiesiogiai, o mūsų darbuotojų patirtimi ir žiniomis galima dalintis greitai. Mūsų fabrikai yra tvarkingi, švarūs ir suprojektuoti siekiant paprastumo. Mes nuolat diegiame naujoves – ieškome naujų procesų, technologijų ir darbo metodų, galinčių mums padėti pagerinti savo našumo lygį, sumažinti atliekų kiekius bei poveikį aplinkai ir kuo geriau išnaudoti savo pasaulinio masto mokymąsi.

MŪSŲ PATIRTIS
Naujos galimybės

Bet kokio verslo vykdymas yra sudėtingas, o užtikrinti, kad toks, kaip mūsų, veiks gerai, reikia daug patirties ir žinių. Todėl prieš įsitraukimą į veiklą, kurioje galime neturėti pakankamos kompetencijos, viską gerai apgalvojame. Steigiant naujus verslus, mūsų ROTA politika padeda mums užtikrinti jų efektyvumą ir pelningumą per trumpiausią įmanomą laiką.

MŪSŲ VIZIJA
Efektyvumo užtikrinimo užduotis

Visų mūsų užduotis – užtikrinti efektyvumą. Ji reikalauja nuolatinio ir atviro bendravimo bei apibrėžia tai, kaip mes dirbame kaip individai ir kaip organizacija. Taupūs verslai, nedidelis darbuotojų skaičius ir daug reikalaujančios pareigos, kurias užima mūsų talentingi darbuotojai, yra mūsų naudojamo efektyvumo principo pavyzdžiai.

Penki „Mars“ Principai: Nepriklausomumas
Tam, kad suformuotume savo ateitį, mums reikia nepriklausomybės, o pelno reikia, kad išliktumėme laisvi.

MŪSŲ STRUKTŪRA
Kodėl svarbus mūsų nepriklausomumas

„Mars“ yra viena didžiausių privačiai valdomų įmonių, ir tai yra sąmoningas mūsų pasirinkimas. Daugybė kitų įmonių savo veiklą pradėjo kaip „Mars“, tačiau joms augant ir prireikus naujų lėšų šaltinių jos pardavė savo akcijas arba jas suvaržė paskolos, kurias gavo verslo plėtrai. Tam, kad augtų, jos atidavė dalį savo nepriklausomybės. Esame įsitikinę, kad augimas ir klestėjimas gali būti pasiekiami kitu būdu.

MŪSŲ STRATEGIJA
Pelno vaidmuo

„Mars“ nepriklausomybė priklauso nuo sukuriamo pelno. „Mars“ yra pelninga ir pinigus generuojanti įmonė, todėl mums nereikia skolintis tiek pinigų, kad kiltų rizika prarasti savo verslo reikalų kontrolę. Kol „Mars“ išlieka nepriklausoma kompanija, mūsų gerovė visuomet bus prioritetu prieš bet kokius kitus finansinius prioritetus. Kartu šie dalykai suteikia galimybę kurti savo verslą ir toliau per darbą stengtis savo ir kitų labui. Kiekvieno darbuotojo įspareigojimas „Mars“ turi būti toks pat, kaip ir šeimos įsipareigojimas – turime siekti, kad mūsų principai pasitarnautų visiems, tiek įmonės viduje, tiek ir už jos ribų. Siekiant šių tikslų, didelė dalis iš veiklos gaunamo pelno kasmet yra vėl investuojama į verslą. Šis pelnas tuomet suteikia grynųjų pinigų, kuriuos naudodami galime pastatyti ir atnaujinti gamyklas, įeiti į naujas rinkas, investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, diegti naujoves ir įgyvendinti naujus veikimo būdus, įsigyti naujų įmonių ir sudaryti strategines sąjungas – viskas daroma tam, kad išlaikytumėme savo konkurencingumą rinkoje.

MŪSŲ PLANAS
Augimas ateityje

Jei „Mars“ ir toliau generuos pakankamą pelną, galėsime laisvai valdyti verslą taip, kaip manome esant geriausia. „Mars“ augant, labai atidžiai apsvarstome priimamus sprendimus apie savo verslo diversifikavimą ir norime imtis tik tokių verslų bei rinkų, kuriose galėtumėme pirmauti.

MŪSŲ VEIKLOS STRUKTŪRA
Privati nuosavybė

Buvimas privačiose rankose leidžia „Mars“ išlikti nepriklausomu verslu. Nepriklausomumo pobūdis reikalauja, kad tiek darbuotojai, tiek padaliniai su šia nepriklausomybe elgtųsi atsakingai. Mūsų verslo vykdymo metodas leidžia mums išlikti nepriklausoma įmone ir suteikia laisvę darbuotojams, kaip asmenims, kurti naujoves, veikti ir augti, kartu siekiant bendrų tikslų. Tai sukuria tokią aplinką, kurioje visi džiaugiamės galėdami dirbti. Mūsų buvimas privačiai valdomu verslu, vieningas tikslas ir aukšti etikos standartai leidžia mums sparčiau veikti ieškant kažko naujo, veikti drąsiai konkurencijos sąlygomis ir rizikuoti ten, kur rizika yra pateisinama. Svarbiausia, buvimas privačiai valdomu verslu suteikia mums laisvę atsižvelgti į ilgalaikę investicijų, verslo kūrimo ir darbuotojų gerovės užtikrinimo perspektyvą. Ši dvasia skatino „Mars“ veikti praeityje. Ji ir toliau visiems mums išlieka pagrindine į ateitį vedančia jėga.