Sveika planeta

Suprantame, kad mums tenka atsakomybė – taip pat turime ir galimybę – imtis veiksmų bei pagerinti savo poveikį žmonėms ir planetai. Per pastaruosius kelerius metus padarėme didelę pažangą užtikrindami, kad jokios atliekos iš mūsų gamyklų neatsidurtų sąvartynuose. Mes taip pat sumažiname savo tiesioginį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą panaudodami atsinaujinančiąją energiją ir didindami energijos vartojimo efektyvumą, taip pat sparčiai žengiame maisto ir kitų atliekų mažinimo link visose 126 mūsų po pasaulį išsibarsčiusiose gamyklose.

Tačiau net ir toliau mažindami savo tiesioginės veiklos poveikį aplinkai, suvokiame, jog didesnioji dalis viso mūsų poveikio planetai kyla išplėstinėje mūsų tiekimo grandinėje. Pavyzdžiui, maždaug tris ketvirtadalius mūsų išmetamo ŠESD kiekio sudaro žemės ūkio veikla ir žemės naudojimo pokyčiai, susiję su mūsų produkcijai reikalingų sudedamųjų dalių auginimu. Varikliai, skatinantys pasaulinio verslo augimą – mūsų tiekimo grandinės – yra sugedę, tačiau mes stengiamės juos pakeisti.
 
Atlikę kruopščią savo išteklių naudojimo visoje vertės grandinėje (nuo ūkių ir gamyklomis iki šeimų pietų stalų) analizę, dabar geriau suprantame savo poveikį planetai, ypač tai, kaip mūsų verslas veikia klimato kaitą, nesaugumą dėl vandens išteklių ir žemės panaudojimą. Mes turime planą, kaip spręsime šias problemas tiek įmonės viduje, tiek dalyvaudami tokiose programose, kaip „Champions 12.3“, kuria siekiama paspartinti Jungtinių Tautų iškeltų tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimą.
 
Mokslo dėka – veiksmų kelias aiškus, taigi užsibrėžėme ambicingus tikslus veiksmų dėl klimato kaitos, žemės valdymo ir vandensaugos srityse, kad įgyvendintumėme savo sveikos planetos ir sveikos žmonijos viziją. Stengiamės išspręsti šias problemas per visą pasaulį nusidriekusiose pagrindinių žaliavų tiekimo grandinėse, apimančiose kakavą, ryžius ir mėtas (apie kuriuos daugiausiai ir kalbame), taip pat palmių aliejų, jautieną, celiuliozę bei popierių, soją ir pieno produktus.

Mars relying on solar panels for energy use.

Veiksmai dėl klimato kaitos

Žmonijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos pakeitė mūsų atmosferos sudėtį, o žmonės visame pasaulyje jau pradeda jausti to poveikį, pradedant didesne vidutine temperatūra bei ekstremaliomis temperatūromis, ir baigiant kritulių kiekio pokyčiais, intensyvesnėmis bei neprognozuojamomis audromis.

Mokslas teigia, kad norint išvengti baisiausių pasekmių, turime sumažinti pasaulinį atšilimą iki mažiau nei 2 laipsnių pagal Celsijų ribos, nustatytos  Tarptautiniame Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos. Siekdami prie to prisidėti,  iškėlėme sau tikslą sumažinti bendrą išmetamųjų ŠESD kiekį savo vertės grandinėje 27 proc. iki 2025 m, o iki 2050 m. – iki 67 proc. skaičiuojant nuo 2015 m. lygio.

Healthy Planet - 3a

Vandens išteklių valdymas

Vandens trūkumas paveikia 40 proc. žmonių visame pasaulyje, ir šis procentas tik didės toliau augant gyventojų skaičiui. Žemės ūkyje suvartojamas didžiausias vandens kiekis, taigi, siekiant tvariai valdyti šią ypač svarbią žaliavą, turime sutelkti dėmesį į tai, kas yra auginama mūsų tiekimo grandinėse, kaip tai yra auginama ir kur tai yra auginama.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Žemės panaudojimas

Kiekvieną dieną pasikliaujame ūkininkinikais visame pasaulyje, iš kurių gauname žaliavą, pvz., ryžius, kakavą ir vanilę. Per šimtus metų technologinės žemės ūkio naujovės padėjo ūkininkams padidinti derlingumą, kad būtų galima išmaitinti didėjančią žemės populiaciją. Tačiau tuo pat metu šie technologiniai pasiekimai sukėlė naujų iššūkių žemės ūkiui, įskaitant prastėjančią dirvožemio kokybę, trąšų ir pesticidų nutekėjimą bei klimato kaitos padarinius.

Šie iššūkiai reikalauja imtis veiksmų siekiant išlaikyti dirvožemį tvarų produktyviam panaudojimui ateityje bei tam, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė, floros ir faunos buveinės bei gamtiniai ištekliai.

Skaidrumas ir vertinimas

Mes ir toliau formuojame politiką, kuriame darbo vietas ir veiksmų planus, kurie padėtų įgyvendinti mūsų tvarumo tikslus, pradedant atsinaujinančia energija, miškų naikinimo mažinimu ir vandens naudojimu.

Worker documenting recycled packaging

Tvarios pakuotės

Pakuotė yra visos „Mars“ produkcijos centre: ji apsaugo prekes transportavimo metu, taip pat padeda išsaugoti šviežumą ir suteikia išskirtinumo mūsų prekių ženklams. „Mars“ suvokia pakuotės svarbą, todėl iki 2025 m. planuojame naudoti 100 proc. perdirbamas pakuotes.

Norėdami pasiekti savo tikslą, mes pakeisime daug daugiau nei vien fizinę pakuotę. „Mars“ taip pat paskatins vartotojus atsakingai išmesti pakuotes. Be to, sieksime pakeisti šiukšlių perdirbimo infrastruktūrą, sukurdami plastiko rūšiavimo cechą, galintį tinkamai perdirbti daugiau kaip 90 proc. panaudotų plastikinių gaminių.