Klestintys žmonės

Kaip šeimai priklausantis verslas, besivadovaujantis penkiais principais, manome, kad tiek pasaulinė ekonomika, tiek tokia pasaulinio masto įmonė, kaip mūsų, turi nuveikti daug daugiau, siekdama užtikrinti, kad darbas žmonėms atvertų galimybes.

Todėl mūsų plano  „Sustainable in a Generation“ kertinis akmuo yra mūsų siekis „Klestintys žmonės“, kurio esmė – reikšmingai pagerinti 1 milijono žmonių, dirbančių mūsų vertės grandinėje, gyvenimus ir įgalinti juos suklestėti. Šiekdami šio tikslo įtraukėme partnerių, pradedant NVO ir baigiant vyriausybėmis, tinklą, sutelkdami dėmesį į tris sritis, kuriose, mūsų manymu, galime paskatinti prasmingus pokyčius – pajamų didinimą, pagarbą žmogaus teisėms ir galimybių moterims atvėrimą.

Large-ThrivingPeople_Section2_CocoaHarvestCoteD'Ivoire_2f.jpg

Gyvenimo pagerinimas milijonui žmonių

Pajamų didinimas

Šimtai milijonų smulkių ūkininkų gal ir priklauso maisto gamybos, esančios pasaulinėse tiekimo grandinėse, grandinei, tačiau šiuo metu labai daug jų gyvena skurde. Mūsų realybė yra tokia, jog norint užsitikrinti saugią ir tvarią prieigą prie žaliavų, pvz. kakavos, mėtų ir ryžių, turime susiteklti į tai, kaip geriausiai padidinti smulkiųjų ūkininkų pajamas.

Mes, „Mars“ įmonių grupė, tikime, jog kiekvienas, dirbantis mūsų išplėstinėse tiekimo grandinėse, turėtų uždirbti pakankamai, kad išlaikytų padorų pragyvenimo lygį.

Pradėjome investuoti į veiklą, darančią tiesioginį poveikį, pradedant nuo mūsų kakavos, mėtų ir ryžių tiekimo grandinių, kurios tęsiasi nuo Dramblio Kaulo Kranto iki Kambodžos. Mes sukūrėme „Farmer Income Lab“ -bendradarbiavimu pagrįstą ekspertų grupę (angl. „think-do tank“), kuri veikia kaip tarpsektorinių dialogų katalizatorius, siekiantis nustatyti, kas yra veiksminga ir kokias proveržio kliūtis reikia įveikti, kad atrastumėme naujus būdus, skatinančius ūkininkų pajamų augimą.

2015 m. kartu su „Danone“ ir kitais bendrai įkūrėme „Pragyvenimo fondą šeimos ūkiams“, kuris jau yra investavęs daugiau nei 120 mln. JAV dolerių tvarios žemdirbystės plėtrai daugiau nei 200 tūkst. ūkių visame pasaulyje. Fondo tikslas – didinti smulkiųjų ūkininkų pajamas, spręsti maisto saugumo ir ekosistemų atkurimo problemas.

Teisingumas, orumas ir pagarba

Pagarba žmogaus teisėms

Pagarba žmogaus teisėms yra bet kokio sėkmingo ir tvaraus verslo pagrindas. Tačiau pasaulinė ekonomika kelia iššūkių žmogaus teisėms, kurie gali būti ypač sudėtingi tolimiausiose pasaulinių tiekimo grandinių atšakose.

Esame nepatenkinti tuo, kas buvo pasiekta iki šiol, ir manome, kad yra labai svarbu ištirti naujus veikimo būdus. Mūsų tikslas – jog su visais, su kuriais susiduria mūsų verslas – nuo Čikagos gamyklų darbininkų iki Dramblio Kaulo Kranto ūkininkų – būtų elgiamasi sąžiningai, oriai ir pagarbiai.

Unlocking Opps for Women - Hero Image_0

Lyčių lygybė

Moterų įgalinimas

Moterys atlieka svarbų vaidmenį mūsų versle, pradedant verslo tiekimo grandinėmis ir baigiant vadovaujančiomis pareigomis. Faktas toks, jog moterys išdirba du trečdalius visų pasaulinių darbo valandų ir pagamina pusę pasaulio maisto, tačiau jos uždirba tik 10 proc. visų pasaulinių pajamų ir joms priklauso mažiau nei 1 proc. nuosavybės visame pasaulyje.

Vykdydami „Sustainable in a Generation Plan“ planą telkiame dėmesį į galimybių moterims suteikimą mūsų darbovietėse, prekyvietėse ir tiekimo grandinėse.

Thriving People - Policies and Practices

Mūsų tolesnis kelias

Politika ir praktika, kurios mus veda teisinga linkme

Mūsų pasaulinė politika mums nurodo gaires, kaip padėti žmonėms klestėti.