Karjeros galimybės Mars Lietuva

Eyebrow
Kakava ateinančioms kartoms
Heading
Rytdienos kakavos išsaugojimas šiandien
Subheading
Investuojame daugiau nei milijardą JAV dolerių, kad mūsų kakavos tiekimo grandinė būtų tvari.

Visame pasaulyje mūsų šokoladu žmonės mėgaujasi jau daugiau nei 100 metų. Tačiau žinome, jog tam, kad galėtumėme užtikrinti šokoladą ateinančioms kartoms, būtina užtikrinti kakavos gamybos tvarumą.

Įgyvendindami planą „Sustainable In A Generation“, kuriuo siekiama užtikrinti planetos sveikatą, padėti žmonėms klestėti ir puoselėti gerovę, apgalvojame kiekvieną savo verslo aspektą ir tai, kaip auginamos sudėtinės mūsų produktų dalys arba nuimamas jų derlius. Tai, žinoma, apima kakavą, tiekiamą mūsų prekių ženklams, tokiems, kaip „M&Ms®,“ „Twix®“, „Dove®“ ir SNICKERS®.

Deja, šiandienos kakavos tiekimo grandinė neatitinka mūsų ambicijų. Įmonėje „Mars“ esame pasiruošę taikytį kitą metodą, kuris leistų kakavos augintojams, jų šeimoms ir jų bendruomenėms suklestėti. „Kakava ateinančioms kartoms“ yra mūsų indėlis ir norime, kad prie efektyvių, plačiai pritaikomų ir novatoriškų sprendimų prisidėtų ir kiti. Savo strategiją „Kakava ateinančioms kartoms“ per ateinančius 10 metų pagrįsime daugiau nei milijardo JAV dolerių investicija ir įsipareigosime laikytis dviejų principų, kurių pagalba sustiprinsime savo pastangas padidinti smulkių ūkininkų pajamas, apsaugoti vaikus ir išsaugoti miškus šiandien. Taip pat sieksime rasti ateities poreikius atitinkantį šiuolaikišką tvarios kakavos auginimo modelį.


Kakava ateinančioms kartoms 

Pernai pradėjome įgyvendinti savo planą „Sustainable in a Generation“ kaip pasaulinė įmonė įsipareigodami pradėti vykdyti sisteminius pokyčius, kurie pasitarnautų žmonėms ir planetai. Šis planas paskatino mus iš esmės persvarstyti savo kakavos tvarumo strategiją. 

Bėgant metams padarėme pažangą spręsdami socialines ir aplinkosaugines problemas kakavos sektoriuje, užtikrinome beveik 180 000 ūkininkų sertifikavimą ir pagerinome vidutinį dalyvaujančių ūkių derlingumą.

Tačiau mūsų netenkina dabartinė mūsų ir viso sektoriaus pažangos sparta. Nepaisant pažangos, ūkininkai nesulaukė adekvataus ir pakankamai spartaus savo pajamų ar gyvenimo sąlygų pagerėjimo. Vaikai ir toliau dirba pavojingomis sąlygomis, ne visiems jiems prieinamas saugus ir kokybiškas mokslas. Miškų naikinimas ir toliau yra kakavos tiekimo grandinės problema, nes ūkininkavimas ir toliau vykdomas saugomų miškų teritorijose. Įmonės ir vyriausybė turi galvoti ir veikti kitaip, jei norima, jog kakavą auginančios šeimos suklestėtų ateityje.

„Kakava ateinančioms kartoms“ yra mūsų indėlis. Įsipareigojame vadovautis dviem principais – „Atsakinga kakava šiandien“ bei „Tvari kakava rytoj“ – ir kviečiame kitus taip pat prisidėti prie efektyvių, plačiai pritaikomų bei novatoriškų sprendimų.

Atsakinga kakava šiandien

Pirmasis iniciatyvos „Kakava ateinančioms kartoms“ principas yra „Atsakinga kakava šiandien“. Juo siekiama užtikrinti, kad 100 proc. mūsų pasaulinio apsirūpinimo kakava iki 2025 m. būtų atliekama atsakingai ir kad kakavos šaltiniai būtų atsekami.

Šis principas viršija dabartinį sertifikavimo standartų ir praktikos lygį bei įpareigoja mus imtis veiksmų toliau aprašytose trijose srityse, kuriose daugiausia mūsų dėmesio ir pastangų būtų skiriama kakavos augintojams, bendruomenėms ir aplinkai.

Vaikų apsauga

 

Kakavos pramonėje pavojingomis sąlygomis dirba daug vaikų. Ankstyvi požymiai rodo, kad vaikų darbo stebėjimo ir žalos atitaisymo programos (CLMRS) turi potencialą perpus sumažinti iniciatyvoje dalyvaujančių šeimų vaikų pavojingo darbo rodiklius. Bendradarbiausime su tiekėjais ir sertifikuotojais siekdami padidinti CLMRS programų skaičių mūsų  „Atsakinga kakava šiandien“ tiekimo grandinėje ir toliau padėsime gerinti švietimo sąlygas kakavos augintojų bendruomenėse, daugiausia dėmesio skirdami prieigai prie kokybiškų mokyklų. Labai svarbu, kad kakavos augintojų bendruomenėse gyvenantys vaikai turėtų saugią alternatyvą darbui ir galimybę klestėti.
 

 

Mūsų tikslas – pasiekti, kad iki 2025 m. pasaulinėje kakavos tiekimo grandinėje nebebūtų kakavos, užaugintos naikinant miškus. Įgyvendindami siekį, kuris pagrįstas pernai „Mars“ paskelbtu planu „Kakava ateinančioms kartoms“, pripažįstame poreikį atsisakyti miškų naikinimo kakavos auginimo tikslais ir pereiti prie daugiau kakavos auginimo dabartiniuose bei teisėtuose jos auginimo plotuose, nesikėsinant į išlikusius miškus. Tikimės, kad kakavą tiekiantys ūkiai, dalyvaujantys programoje „Atsakinga kakava šiandien“, pateiks palydovines GPS koordinates, kad turėtumėme garantijas, jog kakava neauginama saugomų miškų plotuose. Siekdami skaidrumo, atskleidžiame savo kakavos kilmės šalis, pradedant nuo dabartinių mūsų 1 pakopos „Mars“ tiekėjų ir 2 pakopos ūkininkų grupių atsekamumo pažangos iki 3 pakopos augintojų. Kaip dalį savo indėlio į Kakavos ir miškų iniciatyvą, taip pat atskleidžiame išsamius savo veiksmų planus Dramblio Kaulo Krantui ir Ganai, kur auginama daugiau nei 65 % pasaulio kakavos.2020-aisiais paskelbsime veiksmų planus Indonezijai, Brazilijai ir Kamerūnui bei atliksime Ekvadoro rizikos įvertinimą, kad žinotumėme, kur reikia sutelkti dėmesį.

 

 

Mūsų tikslas – padidinti kakavos augintojų iš kakavos gaunamas pajamas. Esminis žingsnis, kurio imsimės veikdami su partneriais, bus premijų modelio, kurį naudojame sumokėti už atsakingą kakavos auginimą, pakeitimas, siekiant užtikrinti, jog augintojai gautų didesnę premijos dalį. Kartu su kitais taip pat išsiaiškinsime, kokius pokyčius reikia įgyvendinti bei kokias partnerystes užmegzti visame sektoriuje, kad kakavos augintojų pajamos būtų didesnės, ir skatinsime kitus atsižvelgti į prieitas išvadas.
 

Kol bus įgyvendinamas šis naujas požiūris, „Mars“ išlaikys dabartinį savo sertifikuotos kakavos lygį kartu su „Fairtrade“ bei „Rainbow Alliance“ ir toliau dirbs su abiem organizacijomis, kad stiprintų programų įgyvendinimą ir pakeltų kartelę visame kakavos sektoriuje. „Mars“ džiaugiasi abiejų sertifikavimo organizacijų pastangomis suburti pavienius augintojus į grupes ir kooperatyvus, juos apmokant bei suteikiant įgyvendinimo vadybos sistemas sertifikuotoms augintojų grupėms, ir yra įspareigojusi bendradarbiauti su jomis, siekiant pagerinti auditą, vaikų darbo stebėseną, atsekamumą bei priemokas, mokamas kakavos augintojams. Atsirandant naujų ir išmatuojamų iniciatyvų, „Mars“ tęs savo perėjimą prie kakavos, auginamos laikantis šių naujų ir tvirtesnių principų, įsigijimo.

Tvari kakava rytoj

 

 

Parama ilgalaikėms investicijoms su „Ūkių plėtros planais“: „Ūkių plėtros planai“ yra paramos paketai, pritaikyti kiekvienai ūkininkaujančiai šeimai. Manome, kad jie gali padvigubinti kakavos derlingumą iš hektaro ir suteikti ūkininkams galimybę gauti finansavimą.

 

 

Namų ūkių pajamų gerinimas diversifikuojant ūkininkavimą, agromiškininkystę ir kitas alternatyvas: toliau propaguosime ūkininkavimo diversifikavimo ir gerų agromiškininkystės modelių privalumus, atskiriant juos nuo, pvz., kitų grynųjų pajamų, pajamų iš medienos bei maistinių kultūrų, gyvulininkystės ar ne ūkinės veiklos pajamų.

Parama bendruomenėms įgalinant moteris per mikrofinansavimą: išplėtosime kaimo santaupų ir paskolų programas vyrams ir moterims jų kakavos auginimo bendruomenėse, kad sustiprintumėme finansinį raštingumą, didintumėme namų ūkių santaupas ir pajamų moterims duodančią veiklą.

 

 

Pirkimo būdų keitimas, suteikiantis naudą ūkininkams: pereisime nuo trumpalaikių kakavos, perkamos pagal  „Atsakingos kakavos“ programą, pirkimo sandorių, prie ilgiau trunkančių santykių su kakavos tiekėjais ir augintojais. Tikimės, kad tai pagerins mūsų investicijų nuspėjamumą ir efektyvumą bei suteiks daugiau naudos kakavos augintojams ir jų bendruomenėms.

Dalijimasis pažanga

Mums toliau dedant pastangas ir įgyvendinant šiuos du principus, dalysimės savo progresu, iškylančiomis problemomis bei išmoktomis pamokomis. Aktyviai įsitrauksime ir dirbsime su pramonės atstovais, vyriausybėmis ir kitais pilietinės visuomenės partneriais ieškodami bendrų sprendimų bei abipusiai naudingų rezultatų kakavą auginančioms šeimoms. Tęsime prieškonkurencinį savo bendradarbiavimą su savo konkurentais bei tiekėjais, kad paspartintumėme bendrą mokymąsi pasitelkiant pramonės forumus, įskaitant „Pasaulinį kakavos fondą“ (ir jo platformą „CocoaAction“) bei Tarptautinę iniciatyvą dėl kakavos.

Moksliniai tyrimai ir mokslas

Kakavos augintojai pagamina tik 10 proc. produkcijos, kurią galėtų pagaminti esant idealioms sąlygoms ir vadovaujantis geriausia praktika. Kaip priešprieša kakavos augintojams – kukurūzų auginimas yra pasiekęs 60 proc. maksimalaus teorinio derlingumo. Moksliniai kakavos auginimo tyrimai paprastai yra finansuojami vyriausybių, žemės ūkio agentūrų ar universitetų, todėl šie tyrimai jau seniai yra nepakankamai aprūpinami ir gauna pernelyg mažą finansavimą arba šioje srityje atliekama per mažai mokslinių tyrimų. „Mars“ mano, jog jos mokslininkų pastangos ir tolesnis kakavos tyrimų finansavimo skatinimas gali padėti padidinti ūkininkų, nuo kurių priklausome, produktyvumą.

Mūsų darbui vadovauja „Mars“ mokslinių tyrimų ūkių tinklas, kurį sudaro toliau aprašytos dalys.

  • „Mars“ kakavos mokslo tyrimų centras Bahijoje, Brazilijoje. Įsteigtas 1982 m., šis centras yra pasaulinio lygio mokslo ir bendradarbiavimo centras, atliekantis vadovaujantį vaidmenį dirbant prie kakavos veisimo, agrarinės miškininkystės sistemų, aplinkos, turtingos savo biologine įvairove, ir dirvožemio rehabilitavimo.
  • Hacienda La Chola, esanti Gvajakvilyje, Ekvadore. Kaip vienas iš pasaulyje pirmaujančių mokslinių kakavos tyrimų ūkių ir ūkio valdymo pavyzdžių, Hacienda La Chola leidžia „Mars“ vykdyti mokslinius augalų tyrimus didesniu mastu ir tai, ką sužinome, išbandyti praktiškai.
  • „Mars Edge“, Sulavesi sala, Indonezija. „Mars“ savo kelionę Indonezijoje pradėjo 1996 m., Makasare, Sulavesio saloje įkurdama pirmąją savo kakavos perdirbimo gamyklą užsienyje. Verslas ir gamykla buvo išplėsti 2012 m. ir dabar ten dirba daugiau nei 300 mūsų darbuotojų. „Mars“ taip pat turi du kakavos tyrimų centrus Sulavesyje, kuriuose dirbame stengdamiesi pagerinti Indonezijoje auginamos kakavos kokybę ir produktyvumą sutelkdami dėmesį į geresnės kokybės klonų veisimą, integruotą kenkėjų valdymą, dirvožemio valdymą bei diversifikuotas ūkininkavimo sistemas.

    Nuo 2013 m. „Mars“ tiesiogiai per savo keturių kakavos vystymo centrų, esančių Pietų Sulavesyje, tinklą apmokė 120 kakavos „gydytojų“. Šie smulkūs verslininkai tiesiogiai teikia patarimus ir instrukcijas 12 000 ūkininkų savo kaimuose. „Mars“ taip pat aktyviai bendradarbiauja su aštuoniomis profesinėmis mokyklomis ir yra parengusi kakavos programą, skatinančią jaunus žmones įsitraukti į kakavos auginimą ir verslą.

Vienas iš maloniausių mūsų pasiekimų yra mūsų bendradarbiavimas su IBM ir JAV žemės ūkio departamento žemės ūkio tyrimų centru, kurio metu atpainiojome kakavos genomo sekoskaitą. Nuo tada mokslininkai visame pasaulyje pasinaudojo šiuo darbu siekdami išvesti atsparesnes ir didesnį derlių duodančias kakavos kultūras.

Daugiau iš „Mars“