„Mars“ praneša apie pažangos ir veiksmų planus, susijusius su kakavos tiekimo grandine, kuri būtų nesusijusi su miškų naikinimu
 • „Mars“ tikslas – iki 2025 m. turėti pasaulinį kakavos, kuriai užauginti nebuvo naikinami miškai, tiekimo grandinę.
 • „Mars“ atskleidžia savo kakavos tiekėjus, kilmės šalis ir dalijasi žaliavos atsekamumo progresu.
 • „Mars“ įsipareigoja dirbti tik su tais kakavos tiekėjais, kurių veiksmų planai ir pažanga yra suderinti su „Mars“ planu „Kakava ateinančioms kartoms“.
 • „Mars“ dalijasi išamiu veiksmų planu Dramblio Kaulo Krantui ir Ganai, kur išauginama daugiau nei 65 % pasaulio kakavos, taip pat darbo, vykdomo Indonezijoje, Brazilijoje, Kamerūne ir Ekvadore, terminais.

ČIKAGA (2019 m. kovo 21 d.) – „Mars Wrigley“ – daugiau nei 100 metų veikiantis šokolado gamintojas ir vienas didžiausių kakavos vartotojų – šiandien Tarptautinę miškų dieną švenčia prisiimdamas naujų įsipareigojimų išsaugoti miškus. Šis įsipareigojimas pagrįstas 2018 m. rugsėjį paskelbta įmonės strategija „Kakava ateinančioms kartoms“ , kuria siekiama iki 2025 m. sukurti tvarią visiškai atsekamos kakavos tiekimo grandinę. 

Johnas Ament, „Mars Wrigley“ padalinio „Global Cocoa“ viceprezidentas : „Mūsų planas „Kakava ateinančioms kartoms“ įprasmina mūsų kakavos tvarumo strategiją, kurios centre – siekis apsaugoti žmones ir planetą. Šiandienos pranešime pranešame apie savo pasiekimus: mums jau pavyko atsekti ketvirtadalį visos savo pasaulinės tiekimo grandinės. Siekdami įgyvendinti savo tikslą iki 2025 m. apsirūpinti kakava, kurios tiekimo grandinėje nėra naikinami miškai, užtikrinsime 100 proc. atsekamumą ir dirbsime tik su tais kakavos tiekimo grandinės partneriais, kurie atitiks mūsų „Atsakingos kakavos“ sąlygas. Didžiuojamės šia savo veikla – veiksmais, skirtais išsaugoti ir apsaugoti miškus ateičiai, nes pasaulis, kurio norime rytoj, prasideda nuo to, kaip dirbame šiandien.“

Janet Ranganathan, „World Resources Institute“ padalinio „Science & Research“ viceprezidentė sakė: „Noriu pagirti „Mars“ už drąsą prisiimti itin reikšmingą įsipareigojimą sukurti kakavos tiekimo grandinę, kurioje nebūtų naikinami miškai, ir už įmonės vykdomos pažangos skaidrumą. Šis įsipareigojimas, kartu su papildomais įsipareigojimais dėl vaikų apsaugos, ūkininkų pajamų didinimo ir daromo poveikio stebėsenos, turi galimybę padaryti revoliucinį poveikį.“

Nuo tada, kai pristatėme programą „Kakava ateinančioms kartoms“, esame įsipareigoję išsaugoti miškus ir iki 2025 m. užtikrinti „Atsakingos kakavos“ tiekimo grandinės atsekamumą, todėl didžiuojamės, kad naudojant GPS mums jau pavyko iki ūkių lygio atsekti 24 proc. savo pasaulinės kakavos tiekimo grandinės. Dabar imamės papildomų veiksmų miškams išsaugoti, įskaitant toliau išvardytus.

 • Tikslą iki 2025 m. turėti pasaulinę [1]kakavos, kuriai užauginti nebuvo naikinami miškai, tiekimo grandinę.
 • Iki 2025 m. naudodami GPS siekiame kartografuoti 100 proc. visos mūsų gaunamos kakavos žaliavos.
 • Skaidrumo pažado pagrindu siekiame atskleisti informaciją apie kakavos kilmės šalis, pradedant mūsų 1 lygio tiekėjais, darant atsekamumo pažangą iki 2 lygio ūkininkų grupių ir 3 lygio ūkininkų.
 • Iki 2019 m. siekiame apsirūpinti žaliavomis iš tiekėjų, kurie atitinka mūsų „Atsakingos kakavos“ atsekamumo sąlygas, apsirūpinant tiesiogiai, ir iki 2022 m. apsirūpinant netiesiogiai iš Dramblio Kaulo Kranto ir Ganos.
 • Kaip dalį savo indėlio į Kakavos ir miškų iniciatyvą, siekiame sudaryti išsamius veiksmų planus Dramblio Kaulo Krantui ir Ganai.
 • 2019 m. užbaigti rizikos vertinimus Indonezijoje, Brazilijoje ir Kamerūne ir paskelbti juos 2020 m.
 • Iki 2020 m. siekiame užbaigti rizikos vertinimus Ekvadore ir kitose šalyse, iš kurių gauname žaliavą.
 • Naudoti trečiąsias šalis stebėti ir įvertinti mūsų pažangą.

Pasitelkdami savo 1 lygio tiekėjus dabar „Mars“ gali iki kilmės šalies atsekti 95 proc. savo gaunamos kakavos žaliavos.[i]  Beveik 40 proc. mūsų kakavos tiekimo grandinės galima atsekti iki 2 lygio – ūkininkų grupės [ii], o 24 proc. mūsų tiekimo grandinės galima atsekti iki 3 lygio – ūkių.iii Turime nuveikti daug daugiau ir esame pasiryžę spartinti savo pažangą dirbdami tik su tais kakavos tiekėjais, kurie gali būti laikomi atskaitingais įgyvendinant siekius, numatytus mūsų plane „Kakava ateinančioms kartoms“.

Kiekvienais metais „Mars“ pateiks ataskaitą apie pažangą, kuri bus palyginta su mūsų plane „Kakava ateinančioms kartoms“ nurodytais įsipareigojimais ir tikslais.

 

Apie „Mars, Incorporated“

„Mars“ – tai šeimai priklausantis verslas su daugiau nei šimtmetį siekiančia įvairios produkcijos gamybos ir paslaugų žmonėms bei jų mylimiems gyvūnams augintiniams istorija. Generuodama daugiau nei 35 milijardus JAV dolerių pajamų, bendrovė yra pasaulinio masto įmonė, gaminanti daugelio mėgstamiausių ženklų – „M&M’s®“, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS ir COCOAVIA®. „Mars“ taip pat teikia gyvūnų sveikatos paslaugas, įskaitant ir per BANFIELD® ligonines gyvūnams augintiniamss, „Blue Pearl®“, VCA® ir „Pet Partners™“. „Mars“ būstinė yra Makleine, Virdžinijos valstijoje; įmonė veikia daugiau nei 80 valstybių. Penki „Mars“ Principai – kokybė, atsakomybė, bendradarbiavimas, efektyvumas ir nepriklausomumas – įkvepia daugiau nei 115 000 mūsų darbuotojų kasdien imtis veiksmų, padedančių sukurti rytojų, kuriame galėtų klestėti planeta, jos žmonės bei gyvūnai augintiniai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Mars“, apsilankykite  www.mars.com. Prisijunkite prie mūsų svetainėse „Facebook“, „Twitter“„LinkedIn“, „Instagram“ ir „YouTube“.

 

Apie kakavos ir miškų iniciatyvą

Bendradarbiavimas siekiant užkirsti kelią miškų naikinimui: „Mars“ yra Pasaulinio kakavos fondo vykdomos Kakavos ir miškų iniciayvos (angl. CFI), įsteigtos 2018 m., signatarė. Kakavos ir miškų iniciatyva yra aktyvus kakavą gaminančių šalių – Dramblio Kaulo Kranto, Ganos ir Kolumbijos – įsipareigojimas pirmaujančioms šokoladą ir kakavą gaminančioms bendrovėms. Kiekvienoje šalyje buvo pasirašytos plataus masto veiksmų gairės, kuriomis siekiama nutraukti miškų naikinimą ir atkurti sunaikintus jų plotus. Viena pagrindinių šių gairių sąlygų – pasižadėjimas, kad daugiau kakavos auginimui nebebus kertami jokie miškų plotai. Įmonės ir vyriausybės įsipareigojo užkirsti kelią nelegaliai kakavos gamybai nacionaliniuose parkuose, laikydamosis griežtesnės nacionalinių miškų politikos ir alternatyvių pragyvenimo šaltinių paveiktiems ūkininkams vystymo gairių.


[1] Kaip tai apibrėžta Atskaitomybės struktūros iniciatyvoje 

 


[i] Kilmės šalys ir tiekėjų tiekiami kiekiai nuolat kinta. Ši informacija yra paremta rinkos duomenimis, tiekėjų ataskaitomis ir sutartimis su tiekėjais. „Mars“ apsirūpina kakava vadovaudamasi masės balanso metodu, kurį taikant visa kakava, kuria apsirūpiname, atitinka kakavos, pagamintos ūkininkų, dalyvaujančių mūsų atsakomybę ir tvarumą ugdančiose programose, kiekį. Šiose programose dalyvaujantys kakavą auginantys ūkininkai gali būti fiziškai atsekami nuo ūkininko iki pirmojo pirkimo taško.

[ii]Pagrįsta tiekėjų ataskaitomis.

[iii] Pagrįsta tiekėjų ataskaitomis.

Michelle O’Neill