„Mars“ CEO: pramonė turi sutaisyti „sugedusį“ pasaulinio verslo variklį, kad galėtų kovoti su neatidėliotinomis klimato ir socialinėmis grėsmėmis
  • KALBĖDAMAS PRIEŠ PRASIDEDANT GENERALINEI JT ASAMBLĖJAI IR KLIMATO SAVAITEI, CEO GRANTAS REIDAS SAKO MANĄS, JOG PASAULINIO VERSLO VARIKLIS –JO TIEKIMO GRANDINĖ – YRA „SUGEDĘS“ , O JAM SUTAISYTI REIKIA INDUSTRIJĄ KEIČIANČIO BENDRADARBIAVIMO TARP SKIRTINGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ
  • JIS TEIGIA, KAD NORINT ĮGYVENDINTI JT TVARAUS VYSTYMOSI TIKSLUS IR PARYŽIAUS SUSITARIMĄ, PRIREIKS IŠPLĖSTI DABARTINIŲ TIKSLŲ RIBAS, Į JAS ĮTRAUKIANT IR SOCIALINĮ BEI APLINKOSAUGINĮ POVEIKĮ, APRĖPIANTĮ DAUG DAUGIAU, NEI VIEN TIESIOGINĘ VEIKLĄ
  • ŠIS POŽIŪRIS IŠSAKOMAS „MARS“ PRADEDANT SAVO „SUSTAINABLE IN A GENERATION“ PLANĄ, KURIO METU ĮMONĖ PER KELERIUS ATEINANČIUS METUS INVESTUOS BEVEIK 1 MILIJARDĄ JAV DOLERIŲ , SIEKIANT UŽKIRSTI KELIĄ NEATIDĖLIOTINOMS GRĖSMĖMS, ĮSKAITANT KLIMATO KAITĄ, SKURDĄ TIEKIMO GRANDINĖSE IR IŠTEKLIŲ STYGIŲ
  • M&M’S – VIENAS ŽINOMIAUSIŲ PASAULYJE PREKIŲ ŽENKLŲ – IMASI ŽINGSNIŲ, SIEKDAMAS ĮTRAUKTI VARTOTOJUS Į DISKUSIJĄ KRITIŠKAI SVARBIAIS TVARUMO KLAUSIMAIS

MCLEAN, Virdžinijos valstija (2017-09-06) – „Mars“ CEO Grantas F. Reidas šiandien sakė, kad verslui reikia „jį transformuojančių pokyčių“, siekiant užkirsti kelią labiausiai neatidėliotinoms grėsmėms, su kuriomis susiduria planeta ir jos gyventojai.

Kalbėdamas prieš vėliau šį mėnesį Niujorke prasidedančią JT Generalinę asamblėją ir Klimato savaitę, p. Reidas sakė, jog pramonės atsakomybė dar niekada nebuvo didesnė: „Jei mes norime padėti pasiekti tikslus, numatytus Paryžiuje ir pagal JT tvaraus vystymosi tikslus, turi būti žengtas didžiulis žingsnis pokyčių link. Nors daugelis kompanijų dabar stengiasi dirbti tvariau, dabartinis pažangos lygis toli gražu nėra pakankamas“.

„Mars“ veiklą vykdo jau keturios šeimos kartos, kurios tikisi, kad įmonė užtikrins veiklą ir ateinančioms keturioms kartoms." Tai įvyks tik vieninteliu atveju – jei mes veiklą vykdysime kitaip, siekdami užtikrinti, kad planeta išliktų sveika, o visi išplėstinėse mūsų tiekimo grandinėse dalyvaujantys žmonės turėtų galimybę klestėti. Mes privalome dirbti kartu, nes pasaulinio verslo variklis – jo tiekimo grandinės – sugedę, o jam sutaisyti reikia industriją keičiančio bendradarbiavimo tarp skirtingų pramonės šakų.“

Ponas Reidas teigė, jog, pvz., sprendžiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų problemą, daugelis įmonių, įskaitant ir „Mars“, padarė gerą pažangą spręsdamos savo tiesioginės veiklos poveikį aplinkai, tačiau platesnėse jų tiekimo grandinėse pakankama pažanga padaryta nebuvo. Jis pridūrė, kad pastangos kovoti su skurdu ir užtikrinti žmogaus teises tolimesniuose pasaulinės tiekimo grandinės galuose buvo grįstos gerais ketinimais, tačiau tai nepadėjo pasiekti pakankamos pažangos.

„Duomenys ir ryšio prieinamumas kiekvienais metais leidžia mums geriau suprasti mūsų daromą poveikį. Šiandien klimato mokslas yra aiškus ir mes geriau nei bet kada anksčiau suprantame savo tiekimo grandinėje esančius aplinkos ir socialinius iššūkius. Atsižvelgiant į šias žinias, akivaizdu, kad intervencijos mastas turi būti daug drąsesnis – dabar atėjo metas verslui iš naujo įvertinti savo vaidmenį ir atsakomybę turimų įrodymų akivaizdoje“.

Reaguodama į šiuos iššūkius, šiandien „Mars“ paskelbė savo „Sustainable in a Generation“ planą. Planas apima plataus užmojo tikslus ir siekius, paremtus mokslu bei ryžtu paskatinti poveikį visoje išplėstinėje tiekimo grandinėje. Siekdama paspartinti pažangą, „Mars“ investuos maždaug 1 milijardą JAV dolerių  į savo „Sustainable in a Generation“ planą. Plane daugiausia dėmesio skiriama sritims, kuriose „Mars“ gali daryti poveikį sprendžiant kai kurias didžiausias pasaulio problemas, kaip tai apibrėžta JT tvaraus vystymosi tiksluose. „Sustainable in a Generation“ plane išskirti trys tarpusavyje susiję užmojai:

  • Sveika planeta – siekis sumažinti poveikį aplinkai, atsižvelgiant į mokslo išvadas ir rekomendacijas dėl planetos išlaikymo sveika, susitelkiant į veiksmus dėl klimato kaitos, vandens išteklių bei žemės valdymo. Pavyzdžiui, „Mars“ paskelbė, kad visoje savo  vertės grandinėje iki 2050 m. 67 %  sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, taip smarkiai išplėsdama ankstesnius siekius sumažinti ŠESD emisijas savo veikloje.
  • Klestintys žmonės – su ambicija prasmingai pagerinti  vieno milijono savo vertės grandinėje  esančių žmonių darbinį gyvenimą, įgalinant juos klestėti – sutelkiant dėmesį į pajamų didinimą, pagarbą žmogaus teisėms bei galimybių moterims atradimą. Pavyzdžiui, mes įkūrėme Pragyvenimo šaltinių šeimos ūkininkavimui fondą, skirtą skatinti tvarumą ir skurdo mažinimą išplėstinėse tiekimo grandinėse bei Ūkininkų pajamų laboratoriją – bendradarbiavimu paremtą ekspertų grupę (angl. think-do tank), kurios tikslas – generuoti trūkstamas įžvalgas, kurių reikia norint panaikinti smulkiųjų savininkų skurdą.
  • Puoselėjanti gerovė –  su siekiu skatinti mokslo, inovacijų ir rinkodaros pažangą taip, kad galėtumėme padėti milijardams žmonių ir jų augintiniams gyventi sveikesnį ir laimingesnį gyvenimą. Šiuo siekiu tęsiami dabartiniai užmojai maisto saugos ir aprūpinimo srityje, produktų ir sudėtinių dalių peržiūra bei atsakinga rinkodara.

Ponas Reidas pridūrė: „Šis planas nėra susijęs vien su kažko darymu geriau, bet ir su darymu to, ką būtina padaryti. Mes tai darome todėl, kad tai yra teisinga, bet taip pat ir dėl to, nes tai gerai verslui. Abipusės naudos žmonėms mūsų tiekimo grandinėje sukūrimas ir mūsų poveikio aplinkai sušvelninimas yra geras pasirinkimas verslui. Taip pat žinome, kad mūsų vartotojams šie klausimai rūpi tiek pat labai, kiek ir mums patiems.“

JT Generalinės asamblėjos metu, „Mars“ pristatys savo planus įtraukti vartotojus į diskusijas šia tema per vieną iš didžiausių pasaulio prekinių ženklų – M&M's. Naujoji kampanija išnaudoją milžinišką „Mars“ informacijos sklaidos vartotojams galią, kad propaguotų atsinaujinančios energijos potencialą ir pabrėžtų būtinybę imtis veiksmų kovojant su klimato kaita. „Mars“ įsigija pakankamai vėjo energijos, kad kompensuotų visą elektros energiją, reikalingą M&M's gamybai, vykdomai JAV. Atsinaujinantys energijos šaltiniai taip pat vaidina svarbų vaidmenį „Mars“ „Sustainable in a Generation“ plane, o pagrindinėse rinkose (JAV ir JK) jie jau suteikia 100 % veiklai reikalingos elektros energijos. Prie šių rinkų 2018 m. prisijungs ir kitos.

Ponas Reidas išdėstė: „Pasitelkdami mūsų labai mylimą prekės ženklą – „M&M's“ – galime įkvėpti vartotojus šia svarbia tema ir sutelkti jų dėmesį į atsinaujinančius energijos šaltinius, t. y. vieną iš sprendimų, kurie mums padės kovoje su klimato kaita ir JT tvaraus vystymosi tikslų atitiktimi.“

„Mars“ jau seniai dirba tvarumo srityje su kitais, įskaitant pagalbą kuriant visuotinį pasaulinės kovos su klimato kaita frontą. Mūsų įmonė pernai pasisakė JT Klimato kaitos konferencijoje (COP22) Marakeše, pasirašydama laišką, raginantį pasaulio lyderius įsipareigoti laikytis Paryžiaus klimato susitarimo, o pernai įkūrėme Moy vėjo jėgainių parką Škotijos šiaurėje, kad galėtumėme generuoti tokį atsinaujinančios energijos kiekį, kuris prilygsta visam energijos kiekiui, reikalingam mūsų veiklos vykdymui Jungtinėje Karalystėje.

Beris Parkinas, vyriausiasis „Mars“ tvarumo, sveikatos ir gerovės pareigūnas, sakė:  „Mes žinome, jog negalime augti ir klestėti, nebent planeta, žmonės ir bendruomenės, nuo kurių esame priklausomi, yra sveiki ir klestintys.“

„Ne tik didesnės pastangos, bet ir darymas to, kas yra teisinga, yra mūsų naujojo plano esmė. Juo siekiama plėsti naujovių ribas ir užsibrėžti drąsių siekių mūsų plačioje tiekimo grandinėje. Kai mes tai darysime ir kai kiti prie mūsų prisijungs, tik tada darysime didžiausią poveikį.“

Norėdami sužinoti daugiau apie „Mars“ „Sustainable in a Generation“ planą, apsilankykite: www.SustainableInAGeneration.com.

Norėdami atsisiųsti susijusių nuotraukų ir vaizdo medžiagos, apsilankykite  sigplanmedia.com

Apie „Mars, Incorporated“
„Mars“ – tai šeimai priklausanti įmonė su daugiau nei šimtmetį siekiančia įvairios produkcijos gamybos ir paslaugų žmonėms bei jų mylimiems gyvūnams augintiniams istorija. Generuodama beveik 35 milijardus JAV dolerių pajamų, bendrovė yra pasaulinio masto įmonė, gaminanti daugelio mėgstamiausių ženklų – „M&M’s®“, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS ir COCOAVIA®. „Mars“ taip pat teikia gyvūnų sveikatos paslaugas, įskaitant BANFIELD® ligonines augintiniams. Turinti būstinę McLean, Virdžinijos valstijoje, „Mars“ veikia daugiau nei 80 valstybių. Penki „Mars“ Principai – kokybė, atsakomybė, bendradarbiavimas, efektyvumas ir nepriklausomumas – įkvepia daugiau nei 85 000 mūsų darbuotojų kurti vertę visiems mūsų partneriams ir kasdien užtikrinti augimą, kuriuo jie galėtų didžiuotis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Mars“, apsilankykite  www.mars.com. Prisijunkite prie mūsų per „Facebook“, „Twitter“„LinkedIn“, „Instagram“ ir „YouTube“.

Mars
Denise Young