Fondas „Lion's Share“ bendradarbiauja su „Humane Society International“ sprendžiant gyvūnų gerovės klausimus visame pasaulyje

NAIROBIS (2019 m. kovo 14 d.) – Fondas „Lion's Share“ – unikali iniciatyva, renkanti labai reikalingas lėšas laukinės gamtos išsaugojimui ir gyvūnų gerovei visame pasaulyje – šiandien pranešė apie savo partnerystę su „Humane Society International“ (HSI), su kuria sieks vykdyti su gyvūnų gerove visame pasaulyje susijusius projektus.

„Lion's Share“ yra ambicinga iniciatyva, kuriai vadovauja įvairių įmonių koalicija su steigėju FINCH ir steigiamuoju partneriu „Mars, Incorporated“ priešakyje, taip pat ir „Clemenger BBDO“, „Nielsen“ bei Jungtinių Tautų vystymo programa (UNDP). Šia iniciatyva per ateinančius trejus metus siekiama surinkti daugiau nei 100 mln. JAV dolerių kasmet ir skirti juos laukinės gamtos išsaugojimui bei gyvūnų gerovei prašant reklamuotojus paaukoti 0,5 proc. savo reklamos biudžeto kiekvieną kartą, kai jų reklamoje naudojami gyvūnų atvaizdai.

HSI vykdant pasaulinę gyvūnų gerovės programą, dešimt procentų fondo „Lion's Share“ bus investuojama į gyvūnų gerovės projektus visame pasaulyje, siekiant sudaryti sąlygas, kad atjauta gyvūnams galėtų reikštis kaip didesnis rūpestis gamta. Ši programa apima bendruomenės įtraukimą, kuriuo tikimasi spręsti gyvenamųjų rajonų gatvėse valkataujančių gyvūnų problemą, ypač didelį skaičių valkataujančių šunų, o taip pat ir papildomų mokymų veterinarams rengimą, kurių metu jie būtų apmokomi, kaip atlikti didelius kiekius aukštos kokybės kastracijų ir sterilizacijų, siekiant sumažinti benamių gyvūnų visame pasaulyje skaičių. Programa taip pat remia veiksmus, skirtus spręsti laukinės gamtos ir naminių gyvūnų sąveikos klausimus, įskaitant ligų platinimą, kuris kelia grėsmę laukinės gyvūnijos populiacijoms.

„Humane Society International“ prezidentė Kitty Block sakė: „Humane Society International“ džiaugiasi galėdama būti šios iniciatyvos, kuriai vadovauja „Lion's Share“, dalimi, ir visame pasaulyje padėti gyvūnams, kuriems reikia pagalbos. Džiaugiamės, kad |Gyvūnų gerovės iniciatyvos (angl Animal Welfare Initiative) pagrindu jie rems ypatingos svarbos gyvūnų-palydovų sterilizavimo ir kastravimo, taip pat vakcinavimo kampanijas bei sąmoningo gyvūnų priglobimo programas, padedančias katėms ir šunims tokiose bendruomenėse ir šalyse, kaip Mauricijus, Bolivija, Filipinai ir Butanas. Viskas daroma siekiant sumažinti benamių naminių gyvūnų skaičių.“

Viena iš pagrindinių HSI programų, kurią planuoja paremti „Lion's Share“, yra mokymo programos Bolivijoje plėtra, padėsianti valdžios pareigūnams bei veterinarams sumažinti pasiutligės atvejų skaičių ir humaniškai, atliekant kastraciją ir sterilizaciją, suvaldyti šunų bei kačių populiacijas savo miestuose. Bolivija yra viena iš nedaugelio šalių Lotynų Amerikoje, kuriais sunkiai sekasi suvaldyti ne tik dideles gatvėje valkataujančių šunų populiacijas, tačiau ir pasiutligės plitimą. Šios programos pagrindu dirbama su Bolivijos bendruomenių vadovais, vietiniais veterinarais bei valdžios pareigūnais ir ieškoma efektyviausių bei humaniškiausių būdų šioms problemoms spręsti.

Gyvūnai rodomi maždaug 20 proc. visos pasaulyje rodomos reklamos, tačiau nepaisant to, gyvūnai ne visada sulaukia pagalbos, kurios nusipelno. „Lion's Share“ suteikia prekių ženklams galimybę imtis skubių ir reikšmingų veiksmų bei suvaidinti vaidmenį laukinės gamtos išsaugojimo ir gyvūnų gerovės srityse renkant aukas tvariu būdu.

„Gyvūnai ir augintiniai mūsų gyvenimą praturtina daugybe būdų, tačiau turint omenyje, kad pasaulyje yra daugiau nei 200 milijonų benamių naminių gyvūnų, aišku, jog reikia imtis daug platesnio masto veiksmų jiems padėti. Čia, „Mars“, mes turime misiją – užkirsti kelią gyvūnų augintinių benamystei, todėl didžiuojamės galėdami paremti „Lion's Share“ ir HSI veiklą, kad šis siekis taptų tikrove visame pasaulyje. Tačiau suvokiame, kad vieni visko nepadarysime. Raginame prisijungti reklamuotojus visame pasaulyje, kad galėtume dirbti kartu ir sukurti geresnį gyvenimą augintiniams ir sveikesnę planetą, kurioje gyvūnai galėtų klestėti,“ – pakomentavo „Mars, Incorporated“ padalinio „Global Petcare“ prezidentas Poulas Weirauchas.

„Lion's Share“ buvo įkurtas 2018 m.; „Mars, Incorporated“ buvo fondo steigiamasis partneris. Prie fondo taip pat prisijungė rekamos agentūra BBDO ir pirmaujanti vartotojų elgsenos stebėjimo įmonė „Nielsen.“

Grupė „The Economist Group“, leidžianti žurnalą „The Economist“, prisijungė prie šio fondo naudodama kitą modelį, pagal kurį žiniasklaidos įmonės gali paaukoti 0,5 proc. savo pajamų, gaunamų iš reklamuotojų, kurie šios grupės leidiniuose ar kitose žiniasklaidos priemonėse teikiamoje reklamoje naudoja gyvūnų atvaizdus.

„Lion's Share“ sieks prisidėti prie tvaraus vystymosi tikslų – visuotinio JT kvietimo veikti sprendžiant skurdo mažinimo ir planetos apasaugos problemas. Parama gyvūnams ir pagalba siekiant išsaugoti jų buveines yra labai svarbi įgyvendinant 14 tikslą „Povandeninė gyvybė“ ir 15 tikslą „Gyvybė sausumoje“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie fondą „Lion's Share“, apsilankykite  www.thelionssharefund.com.

 

Kontaktinė informacija

Adam Cathro, UNDP, [email protected]
Nancy Hwa, „Humane Society International“, [email protected]
Julia Harris, freuds, „Mars, Incorporated“ vardu. [email protected][email protected]  

Pastabos redaktoriams

Apie „Humane Society International“ projektus „Companion Animal“

Pasaulinės HSI veiklos sistema, skirta kovoti su šunų ir kačių benamyste, yra pagrįsta bendruomenės dalyvavimu ir veterinarų mokymais. Toliau aprašytos kelios programos, kurias planuoja finansuoti „Lion's Share“.

  • Bolivija: sterilizavimo / kastravimo klinikos. Bolivija yra viena iš nedaugelio Lotynų Amerikos šalių, kuriose sunkiai sekasi suvaldyti pasiutligės plitimą dėl didelio skaičiaus valkataujančių šunų ir programų, humaniškai bei veiksmingai mažinančių jų populiaciją, trūkumo. Prieš beveik penkerius metus HSI dirbo kartu su vietiniais veterinarais ir valdžios pareigūnais, kad sukurtų sterilizavimo / kastravimo programą, kuri nuo to laiko buvo išplėsta tiek mastu, tiek veterinarinės informacijos sklaida. Pagal HSI programą bus sukurta mokomoji programa, specialiai pritaikyta valdžios pareigūnams ir veterinarams, kuriems pavesta užduotis sumažinti pasiutligės atvejų skaičių ir suvaldyti šunų bei kačių populiacijas savo miestuose.
  • Mauricijus: sterilizacija / kastracija ir bendruomenės įsitraukimasAnksčiau visoje saloje buvo vykdoma šunų naikinimo programa, kol HSI nepradėjo bendradarbiauti su valdžia ir nesukūrė bandomosios humaniškos gatvės šunų valdymo programos tam tikrose turistinėse zonose, paveikiančios 10 000 šunų per metus. 2020 m., gavus paramą iš „Lion's Share“, ši programa bus išplėsta į visus kitus salos regionus. Glaudžiai bendradarbiaudama su vietine valdžia, HSI sutelks dėmesį į bendruomenės įsitraukimą, siekiant padėti pagerinti elgesį su šunimis ir žmonių bei gyvūnų sąveiką, tuo pat metu teikiant itin svarbias sterilizacijos ir kastracijos paslaugas visoje saloje.
  • Butanas: sterilizacija / kastracija ir bendruomenės įsitraukimas. Nuo 2009 m. HSI bendradarbiauja su Butano valdžia ilgalaikėje šunų kontrolės programoje, pagal kurią siekiama sterilizuoti / iškastruoti 70 % visų valkataujančių gyvūnų. Sėkmingai įgyvendinusi šį tikslą, HSI bendradarbiaus su Butano valdžia teikiant veterinarinę priežiūrą ir atliekant sterilizacijos / kastracijos operacijas privačiai laikomiems gyvūnams, taip šalies mastu užbaigiant šunų kontrolės programą, pagerinant naminių šunų gyvenimą ir skatinant atsakingą naminių gyvūnėlių laikymą.
  • Vakcinacijos Filipinuose. Filipinuose pasiutligės rodikliai yra vieni didžiausių pasaulyje, o tankiai apgyvendintose vietovėse yra iti daug valkataujančių šunų. Bendradarbiaudama su nacionaline vyriausybe, HSI pradėjo masinio vakcinavimo programą dviejuose šalies miestuose, kuriuose pasiutligė paplitusi labiausiai. Iki šiol buvo paskiepyti daugiau nei 200 000 šunų, o užsibrėžta paskiepyti dar bent 50 000. Naudojantis „Lion's Share“ parama ši programa bus išplėsta už šių dviejų regionų ribų į visus šalies regionus, kuriuose yra didžiausias pasiutligės paplitimas, taip padedant šimtams tūkstančių šunų ir bendruomenių, kuriose jos gyvena.
  • Pietų Korėjos gyvūnų priglobimo ir mokymo centras. HSI deda pastangas įsteigti priglobimo ir mokymo centrą, kuris būtų šunų Pietų Korėjoje priežiūros, prieglaudos ir priglobimo šeimose modeliu. HSI stengiasi rasti sprendimą, kurio pagrindu būtų galima nepageidaujamiems Pietų Korėjos šunims suteikti antrą geresnio gyvenimo galimybę ir sudaryti sąlygas pačioje šalyje tvariai, sveikai ir tinkamai rūpintis gyvūnų-palydovų populiacija – bus naudojamas modelis, kuris sėkmingai veikia taikant gelbėjimo ir prieglobsčio programas kitose šalyse.

 

Apie Jungtinių Tautų vystymo programą (UNDP)

UNDP bendradarbiauja su žmonėmis iš įvairių visuomenių ir stengiasi padėti burti tautas, kurios galėtų atlaikyti krizes, o taip pat skainti ir išlaikyti tokį augimą, kuris pagerintų gyvenimo kokybę visiems. Dirbdami beveik 170 šalių ir teritorijų, mes siūlome pasaulinę perspektyvą ir vietines įžvalgas siekdami padėti įgalinti žmones ir formuoti atsparias tautas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie UNDP, apsilankykite  www.undp.org.

Apie „Humane Society International“ (HSI)

„Humane Society International“ ir jos organizacijos-partnerės kartu sudaro vieną didžiausių pasaulio gyvūnų apsaugos organizacijų. Jau daugiau nei 25 metus HSI deda pastangas apsaugoti visus gyvūnus pasitelkdama mokslą, populiarinimą, švietimą ir praktines programas. Gyvūnų gerovė ir kova su žiaurumu visame pasaulyje – hsi.org

Apie „Mars, Incorporated“

„Mars“ – tai šeimai priklausantis verslas su daugiau nei šimtmetį siekiančia įvairios produkcijos gamybos ir paslaugų žmonėms bei jų mylimiems gyvūnams augintiniams istorija. Generuodama daugiau nei 35 milijardus JAV dolerių pajamų, bendrovė yra pasaulinio masto įmonė, gaminanti daugelio mėgstamiausių ženklų – „M&M’s®“, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS ir COCOAVIA®. „Mars“ taip pat teikia gyvūnų sveikatos paslaugas, įskaitant ir per BANFIELD® ligonines gyvūnams, „Blue Pearl®“, VCA® ir „Pet Partners™“. „Mars“ būstinė yra Makleine, Virdžinijos valstijoje; įmonė veikia daugiau nei 80 valstybių. Penki „Mars“ Principai – kokybė, atsakomybė, bendradarbiavimas, efektyvumas ir nepriklausomumas – įkvepia daugiau nei 115 000 mūsų darbuotojų kurti vertę visiems mūsų partneriams ir kasdien užtikrinti augimą, kuriuo jie galėtų didžiuotis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Mars“, apsilankykite  www.mars.com.Prisijunkite prie mūsų svetainėse „Facebook“, „Twitter“„LinkedIn“, „Instagram“ ir „YouTube“.

Apie FINCH

FINCH yra kūrybos kompanija, kurią sudaro filmų kūrėjai, menininkai bei inžinieriai, dirbantys istorijų pasakojimo, pramogų ir technologijų kryžkelėje. Jie tiki poveikiu kultūrai per darbą, kuriuo jie gali didžiuotis. „Finch“ turi biurus Sidnėjuje, Melburne ir Oklende. FINCH kuria dokumentinius filmus, gyvos patirties renginius, TV reklamą, vaidybinius filmus ir skaitmeninį turinį. Jie turi daugiau nei tuziną patentų ir aktyviai kuria bei licencijuoja produktus ir naujoves, kurios plečia įprastų pasakojimų ribas. 2011 m. įkurta įmonė buvo pripažinta reklamos sferoje ir yra apdovanota Auksiniais „Kanų liūtais“, D&AD „Black Pencil“ prizu ir keliais „Yellow Pencil“ apdovanojimais.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie FINCH, apsilankykite  www.finchcompany.com. Prisijunkite prie mūsų svetainėse Facebook, LinkedIn ir Instagram.

Apie „Clemenger BBDO Melnourne“

„Clemenger BBDO Melnourne“ yra viena didžiausių ir už kūrybiškumą apdovanotų reklamos agentūrų, per pastaruosius 12 mėnesių „Kanų liūtų“ ir D&AD apdovanojimuose įvardyta kaip kūrybiškiausia Pasaulio reklamos agentūra bei kaip efektyviausia regiono agentūra APAC „Effies“ apdovanojimuose. Ši agentūra yra pasaulinio BBDO tinklo narė, o jos devizas yra „Darbas. Darbas. Darbas.“ Daugiau informacijos apie agentūrą rasite: www.clemengerbbdo.com.au