Eyebrow
Sveika planeta
Heading
Panaudok pakartotinai, perdirbk ir keisk nuostatas

„Mars“ šiandien labai stengiasi sukurti pasaulį, kurį norime matyti rytoj, todėl peržiūrime kiekvieną savo verslo sritį. Tai apima ir mūsų produkcijos gamybą bei pakavimą.

Pakuotės yra labai svarbios – jos apsaugo sudėtines dalis, keliaujančias iš ūkių į gamyklas ir pas klientus bei vartotojus, išlaiko šviežumą, perteikia mitybos ir sveikatos informaciją ir diferencijuoja mūsų prekinius ženklus. Pakuotės taip pat kelia tikrų iššūkių.Pakuotės ne visada įmanoma perdirbti, o net ir tais atvejais, kai tai įmanoma, jos ne visuomet perdirbamos. Tai reiškia, jog jos gali atsidurti sąvartynuose, kaip šiukšlės ar netgi atsidurti vandenynuose.

Įmonėje „Mars“ mes atsakingai žvelgiame į tvarias pakuotes, todėl stengiamės įgyvendinti savo 100 proc. perdibamų pakuočių planą iki 2025 m.

Tam, kad pasiektumėme savo tikslą, mums prireiks ne tik perdirbamų medžiagų, tačiau ir apsišvietusių vartotojų bei efektyvios infrastruktūros bei politikos. Mūsų požiūris į tvarias pakuotes turi tris toliau nurodytas tarpusavyje susijusias sritis.

  • Medžiagos ir dizainas
  • Perdirbimo infrastruktūra
  • Vartotojų elgesys

Medžiagos ir dizainas

Mūsų iššūkis: mes į savo pakuočių dizainą žvelgiame per perdirbamumo prizmę ir bandome pasirinkti medžiagas, leidžiančias mums sumažinti pakuočių kiekį ir jas perdirbti.

Mūsų tikslai 

  • Toliau stengtis, kad pakuotės būtų 100 proc. perdirbamos iki 2025 m.
  • Padidinti perdirbtos celiuliozės ir popierinių medžiagų kiekį

Mūsų sprendimas: stengiamės optimizuoti savo pakuotes, padarydami jas lengvesnėmis ir plonesnėmis, taip darydami poveikį visam įpakavimui nepakenkdami saugai ar maisto apsaugai.

Perdirbimo infrastruktūra

Mūsų iššūkis: patogios įpakavimo surinkimo paslaugos, naujausi pakuočių atkūrimo fabrikai ir efektyvi infrastruktūra yra labai svarbūs pakuočių perdirbimo elementai. Ir tai ne viskas – perdirbtų medžiagų rinka turi atskleisti didelę perdirbtų medžiagų vertę.

Mūsų tikslai

  • Remti iniciatyvas visoje pramonės šakoje, kurios gerina pakuočių surinkimą ir perdirbimą.
  • Identifikuoti ir paremti naujas technologijas, kurios išplečia perdirbamų įpakavimui naudojamų medžiagų kiekį.

Mūsų sprendimas: kartu su Ellen MacArthur fondo naujos plastmasės ekonomikos iniciatyva bendradarbiaujame kurdami techninį visos plastmasės išrūšiavimo ir perdirbimo gamyklos planą, kad galėtumėme perdirbti daugiau nei 90 proc. panaudoto plastiko. 

Europoje „Mars“ aktyviai pasisako už skaidresnę gamintojų atsakomybę, siekiant užtikrinti pakuočių surinkimą ir perdirbimą. Taip pat bendradarbiaujame su tvarių pakuočių koalicija ir bendrai pirmininkaujame jų miškų produkcijos darbo grupėje, kad padėtume nustatyti riziką miško produktų tiekimo grandinėse.

Vartotojų elgesys

Mūsų iššūkis: kaip gamintojas turime pareigą naudoti pakavimo medžiagas, kurios gali būti perdirbamos arba pakartotinai panaudojamos, ir šviesti vartotojus apie tai, kaip tai padaryti.  

Mūsų tikslas 

  • Skatinti vartotojus pakuotes išmesti atsakingai.

Mūsų sprendimas: bendradarbiaujame su NVO, vyriausybėmis, kampanijų grupėmis ir platesne pramonine bendruomene, siekdami skatinti su atliekomis susijusį švietimą bei elgesio pokyčius.

Pavyzdžiui, mūsų bendradarbiavimas su „REDcycle“ Australijoje yra programa, kviečianti vartotojus grąžinti tuščias minkštas plastikines naminių gyvūnėlių ėdalo pakuotes į programoje dalyvaujančius prekybos centrus, kad jos būtų perdirbamos į parkams skirtus tvirto plastiko produktus.

Čia, „Mars“, mes suprantame, kad turime galimybę ir pareigą veikti dabar bei sukurti ateitį pasitelkiant tvaresnes pakuotes.