Eyebrow
Klestintys žmonės
Heading
Parama tvariai ateičiai
Subheading
Pagalba smulkių ūkininkų klestėjimui

Mes, „Mars“, tikime, jog kiekvienas, dirbantis mūsų išplėstinėse tiekimo grandinėse, turėtų uždirbti pakankamai, kad išlaikytų padorų pragyvenimo lygį. Tai yra mūsų tikslas. Nors mūsų ryšys su smulkiaisiais ūkininkais retai yra tiesioginis, žinome, jog jie yra labai svarbūs mūsų verslui.Mes ne tik sutelkiame dėmesį į pagalbą smulkiųjų ūkininkų klestėjimui šiandien. Mes taip pat stengiamės užtikrinti, kad ir kita karta būtų motyvuota imtis ūkininkavimo profesijos, kuri jiems leistų klestėti rytoj.

Kodėl investuojame į ūkininkų pajamų didinimą

Apskaičiuota, kad maždaug 200 milijonų smulkių ūkininkų dirba tam, kad išmaitintų pasaulį, tačiau daug jų susiduria su skurdu.Nors retai perkame tiesiogiai iš ūkininkų, suprantame, jog padėti smulkiems ūkininkams išlipti iš skurdo yra ir teisinga, ir gyvybiškai svarbu, siekiant užtikrinti ilgalaikį mūsų tiekimo grandinių tvarumą. Dabartinis modelis neveikia ir atėjo laikas pokyčiams.

Mūsų planas pagrįstas investicijomis į veiklą, turinčią tiesioginės įtakos konkrečioms situacijoms, pradedant mūsų kakavos, mėtų ir ryžių tiekimo grandinėmis, kuriose, pagal skaičiavimus, didelė dalis ūkininkų gyvena skurde.

Ūkininkų pajamų laboratorija

2018 m. įkūrėme ūkininkų pajamų laboratoriją – bendradarbiaujančių ekspertų grupę, susitelkusią į praktinių įžvalgų, reikalingų siekiant padėti išnaikinti smulkiųjų ūkininkų skurdą, radimą.Ši laboratorija buvo sukurta būti katalizatoriumi, skatinančiu spartesnius ir efektyvesnius plataus masto pokyčius mūsų tiekimo grandinėse, taip pat stiprinti mūsų daromą poveikį dalijantis įžvalgomis su kitais. Dižiuojamės, kad „Oxfam“ sutiko būti vienu iš mūsų patarėjų atliekant šį darbą.

Poveikio didinimas pasitelkiant pragyvenimo šaltinių fondą šeimos ūkininkavimui

Norėdami toliau investuoti į smulkius ūkininkus, mes kartu įkūrėme pragyvenimo šaltinių fondą šeimos ūkininkavimui, kurio pagrindu bus investuota daugiau nei 130 milijonų JAV dolerių į tvaraus žemės ūkio projektus, kuriais siekiama gerinti pajamas, didinti apsirūpinimo maistu saugumą ir atkurti ekosistemas.

Per pragyvenimo šaltinių fondą siekiame padėti 200 000 ūkių kurdami tvarias tiekimo grandines, per kurias galėtumėme apsirūpinti aukštos kokybės žaliavomis. Daugiau informacijos rasite mūsų pajamų pozicijos ataskaitoje ir žmogaus teisių politikoje.