Man standing in trees
Eyebrow
Sveika planeta
Heading
Mūsų žemės valdymas ateinančioms kartoms
Subheading
Gamtos išteklių išsaugojimas

Per šimtmečius didesnio masto, efektyvesnė ūkininkystė padėjo pagerinti žaliavinių kultūrų derlingumą ir išmaitinti augantį gyventojų skaičių, kuris taip pat padidino pajamas iš žemės ūkio. Tačiau tuo pačiu metu žemės ūkis susiduria su iššūkiais, įskaitant dirvožemio kokybės prastėjimo, trąšų bei pesticidų nuotekio ir klimato kaitos padarinių. Šie iššūkiai reikalauja imtis veiksmų šiandien, siekiant apsaugoti dirvožemį ateities kartoms bei tam, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė ir gamtiniai ištekliai.

Naujausiose mokslo rekomendacijose sakoma, kad auginamos kultūros neturėtų užimti daugiau nei 15 proc. visos pasaulio žemės. Šiandien, planeta yra ties šia riba, todėl dabar mūsų tikslas ir plano „Sustainable in a Generation“ dalis yra išlaikyti žemės plotus, susijusius su mūsų vertės grandine, jų nedidinant.

Darbas su tiekimo grandinės partneriais siekiant padidinti gamybą

Mes dirbame su tiekimo grandinės partneriais, kad paskatintumėme žemės ūkio gamybą neišplėsdami bendros savo dirbamos žemės teritorijos. Tai reiškia, kad dėmesys sutelkiamas į efektyvų, tvarų žemės panaudojimą, taip pat į nualintos žemės reabilitavimą. Tame matome didelių galimybių. Paimkime kakavą – ji sudaro beveik trečdalį mūsų dirbamos žemės teritorijos ir turi potencialą derlingumo patrigubinimui.Didėjantis derlingumas padės mums išlaikyti savo dirbamos žemės teritoriją nepakitusią, net jei mūsų verslas ir toliau augs.

Žemės naudojimo politika

Reikšmingas aplinkosauginis ir socialinis mūsų verslo poveikis yra žemės kiekis, reikalingas žaliavoms, kurių reikia mūsų produktams pagaminti, išauginti. Nors nekontroliuojame ūkių ir laukų, kurie mums tiekia žaliavas, suprantame, kad svarbu užtikrinti, kad šios sritys nesiplėstų už saugaus žemės ūkio paskirties žemės ploto ribos. Tai labai svarbu mūsų planetos sveikatai ir ūkininkaujančių bendruomenių gerovei.Sužinokite daugiau mūsų pozicijos dėl žemės panaudojimo pareiškime.

Tolesnės pastangos

Mes ne tik vykdome žemės valdymą, bet atliekame toliau aprašytą veiklą.

  • Naudojame mokslą, siekdami pagerinti gamybos procesus ir padidinti sveiką derlių, nuimamą dabartiniuose kultyvuojamos žemės plotuose. 2010 m. kartu su partneriais – IBM ir JAV Žemės ūkio departamentu – paskelbėme preliminarią kakavos genomo versiją – žengėme pirmąjį žingsnį, padidinsiantį ūkininkų gebėjimą pasodinti tvirtesnius, didesnį derlių duodančius bei sausrai ir ligoms atsparius medžius.
  • Skiriame dėmesį kakavos tvarumui prisijungdami prie kakavos ir miškų iniciatyvos bei bendradarbiaudami su kitomis įmonėmis, siekdami kovoti su miškų nykimu, sietinu su kakavos gamyba. 2017 m. lapkričio mėn. parėmėme kakavos ir miškų iniciatyvos pasižadėjimą nutraukti miškų kirtimą ir juos atkurti, pradedant nuo Dramblio Kaulo Kranto ir Ganos – didžiausių kakavos augintojų.Sužinokite daugiau mūsų požiūryje į kakavą ir miškus.
  • Atliekame savo daromo poveikio įvertinimą kartu dirbdami su tiekėjais ir kitais partneriais, siekdami ištirti žemės panaudojimo mūsų tiekimo grandinėse poveikį žmonėms ir planetai bei identifikuoti būdus, kaip galėtumėme dirbti kartu ir pagerinti šiuos rezultatus.  

Galiausiai, geriau valdydami žemę ir tvariai didindami jos derlingumą, galime geriau apsaugoti aplinką.Sužinokite daugiau mūsų pozicijos dėl veiksmų dėl klimato kaitos pareiškime.