Eyebrow
Klestintys žmonės
Heading
Bendradarbiavimas yra labai svarbus, siekiant paskatinti pokyčius rytojaus vertės grandinėje

Manome, kad pasaulinė ekonomika bei pasaulinės įmonės, tokios, kaip mūsų, turi nuveikti daug daugiau siekdamos užtikrinti, kad darbas žmones įgalintų. Manome, kad galime ir turėtume atlikti svarbų vaidmenį didinant galimybes žmonėms klestėti darbo vietose ir bendruomenėse, su kuriomis dirbame.

Čia, „Mars“, mes stengiamės propaguoti ir gerbti žmogaus teises visoje savo vertės grandinėje.Pradedant gamyklų darbininkais Čikagoje ir baigiant ūkininkais Dramblio Kaulo Krante, manome, kad su visais, kuriuos liečia mūsų verslas, turėtų būti elgiamasi oriai, sąžiningai ir pagarbiai.

Darbe vadovaujamės bendraja „Mars“ Žmogaus teisių politika, kuri atitinka JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus. Mūsų pasaulinė žmogaus teisių komanda dirba visoje mūsų verslo grandinėje ir konsultuojasi su trečiųjų šalių ekspertais bei pilietinės visuomenės grupėmis, kad mūsų darbas progresuotų. Mūsų žmogaus teisių iniciatyvinis komitetas, kurį sudaro vyresnieji „Mars“ vadovai, peržiūri mūsų pažangą, o mes kasmet atsiskaitome savo direktorių valdybai.

Manome, kad bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant pažangos sprendžiant sudėtingus ir sisteminius žmogaus teisių klausimus. Dirbame su vyriausybėmis, įmonėmis ir bendruomenėmis, kad galėtume siekti bendrų tikslų pažangos visoje mūsų vertės grandinėje.

Mūsų žmogaus teisių sistema

80 šalių, kuriose vykdome verslą, ir visoje mūsų vertės grandinėje, darome pažangą propaguodami ir gerbdami žmogaus teises, tačiau taip pat susiduriame su daugybe iššūkių.

Remdamiesi JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais sukūrėme CARE sistemą, palaipsniui veikiančią priemonę, padedančią mums priimti sprendimus ir veiksmus dėl žmogaus teisių.Mes naudojame šią sistemą, kad sukurtume žmogaus teisių veiksmų planus prioritetinėms žaliavų tiekimo grandinėms, pvz., žmogaus teisių veiksmų planą tailandietiškos žuvies tiekimo grandinei.Sistema yra orientuota į keturias toliau nurodytas sritis.

 • Įsipareigojimą laikytis politikos ir praktikos bei kurti valdymo organus bei pajėgumus. 

 • Poveikio visoje mūsų vertės grandinėje įvertinimą bei aktyvų įsiklausymą į žmones.

 • Reagavimą, siekiant užkirsti kelią žalai, spręsti su ja susijusias problemas ir ją atitaisyti bendradarbiaujant su pramonės atstovais, vyriausybėmis bei pilietine visuomene.

 • Skaidrų dalyvavimą dalijantis savo sėkme bei iššūkiais.

Mūsų žmogaus teisių programos apima toliau nurodytus apsektus.

 • Atsakingą darbovietę: dirbame siekdami sukurti ir išlaikyti darbovietes, kuriose galėtų klestėti 115 000 mūsų darbuotojų. Į tai įeina siekis užtikrinti, kad jų žmogaus teisės būtų gerbiamos ir kad įsitrauktume į veiklą bendruomenių, kuriose vykdome veiklą.

 • Pagal šią programą atliekame toliau nurodytus veiksmus.

  • Apmokome darbuotojus pagal savo pasaulinį Etikos ir atitikties vadovą, kuriame paaiškinamos mūsų su žmogaus teisėmis susijusios vertybės ir lūkesčiai.

  • Užtikriname, kad darbuotojai turėtų prieigą prie vietinio ombudsmeno, kuriam galėtų konfidencialiai ir anonimiškai pranešti apie problemas darbovietėje.

  • Suteikiame nepriklausomiems auditoriams prieigą prie visų mūsų darboviečių, kad būtų galima įvertinti mūsų žmogaus teisių laikymosi rezultatus ir užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į visus klausimus.

 • Atsakingas apsirūpinimas žaliavomis: mes norime dirbti su partneriais, kurie turi tokį patį principais grįstą požiūrį į verslą. Tam, kad mūsų verslas galėtų klestėti, mes pasikliaujame tūkstančiais pirmos pakopos tiekėjų visame pasaulyje — jie mums tiekia itin svarbias žaliavas, pvz., mūsų produkcijos sudedamąsias dalis, taip pat ir pagrindines prekes bei paslaugas.

  • 2011 m. startavo mūsų bendrasis Tiekėjų elgesio kodeksas bei mūsų Atsakingo apsirūpinimo žaliavomis programa. Mūsų kodekse išdėstyti mūsų žmogaus teisių lūkesčiai pirmosios pakopos tiekėjams, iš kurių visų tikimasi, jog jie laikysis šio Kodekso. Be to, mes reikalaujame, kad rinktiniai tiekėjai, dirbantys didelės rizikos žmogaus teisių pažeidimams turinčiose vietovėse ar pramonės šakose, atliktų nepriklausomus darboviečių įvertinimus.

 • Žmogaus teisės ir tvarus apsirūpinimas žaliavomis: mes siekiame didinti pagarbą žmogaus teisėms savo išplėstinėse žemės ūkio produktų tiekimo grandyse, kurios prasideda už mūsų pirmos pakopos tiekėjų ribos ir siekia ūkių ar žuvininkystės lygmenį. Vieni rimčiausių mūsų vertės grandinėje esančių žmogaus teisių pažeidimų gali būti tolimiausiuose mūsų žemės ūkio produktų tiekimo grandinių galuose, kur mūsų įtaka ir matomumas paprastai yra žemas.Sužinokite daugiau mūsų Pozicijos dėl žmogaus teisių pareiškime.

Mes dirbome su ekspertais, siekdami nustatyti svarbiausius žmogaus teisių pažeidimus visoje pramonėje, išplėstinėse kai kurių pagrindinių mūsų žemės ūkio žaliavų, įskaitant kakavos, žuvies ir palmių aliejaus, tiekimo grandinėse. Konsultuodamasi su žmogaus teisių ekspertais ir nuodugniai peržiūrėję viešai prieinamus duomenis, mes nustatėme priverstinį darbą ir vaikų darbą, kaip žmogaus teisių pažeidimus, kurie gali kelti didžiausią pavojų mūsų išplėstinėse tiekimo grandinėse dirbantiems žmonėms. Nei mums besistengiant, kad būtų gerbiamos visos teisės, mes skiriame ypatingą dėmesį šiems svarbiems klausimams ir prioritetizuojame veiksmus, kurie pasiektų pažeidžiamiausius žmones.

Siekdami suprasti šių ir kitų žmogaus teisių klausimų, susijusių su šiomis tiekimo grandinėmis, pobūdį, mastą ir pagrindines priežastis, mes bendradarbiaujame su kitais, kuriems nesvetimi mūsų principai, ir investuojame į bendras pastangas bendriems tikslams pasiekti. Bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant paskatinti pagarbą žmogaus teisėms šiame lygmenyje išplėstinėse mūsų tiekimo grandinėse, nes tvarus progresas įmanomas tik tada, kai pramonė, vyriausybė, pilietinė visuomenė ir bendruomenės imasi veiksmų.

Pramonės veiksmai

Mes imamės veiksmų savo verslo ir tiekimo grandinėse, kad paskatintumėme Vartotojų prekių forumo (VPF) prioritetinius pramonės principus, susijusius su priverstiniu darbu. „Mars“ vadovavo šių principų kūrimui kaip dalis VPF darbo grupės dėl priverstinio darbo, nes mes tikime, kad šiuo klausimu reikia skubiai sutelkti visos pramonės šakos dėmesį ir imtis veiksmų. Šie principai suderinti su egzistuojančiu „Mars“ požiūriu į žmogaus teises ir suteikia mums bei kitiems galimybę gilinti ir stiprinti savo darbą siekiant nustatyti ir spręsti priverstinio darbo problemas. Mes laukiame, kada galėsime panaudoti savo balsą ir savo veiksmus siekdami paskatinti pažangą šiuo klausimu kartu su kitais pramonės atstovais, kuriems šis tikslas nesvetimas.

Pasaulinis, strateginis partneris: „Verité“

Mes didžiuojamės savo pasauline, strategine partneryste su lyderiaujančia ne pelno siekiančia organizacija žmogaus teisių ir darbo srityje „Verité“.Mūsų ilgalaikio bendradarbiavimo tikslas – skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagerinti pažeidžiamiausių darbuotojų gyvenimą pasaulinėse su mūsų verslu susijusiose tiekimo grandinėse. Remdamasi mūsų esama žmogaus teisių strategija, „Verité“ konsultuoja ir remia darbą, vykstantį mūsų pačių versluose, kartu su mūsų pirmosios pakopos tiekėjais ir išplėstinėje mūsų tiekimo grandinėje. Mūsų darbas remiasi į tris ramsčius: veiksmą, įžvalgas ir dialogą. Skaitykite daugiau apie mūsų pranešimą Skoll pasaulio forume.

Sužinokite daugiau apie mūsų partnerystę su „Verité“.