women sitting in a circle
Eyebrow
Klestintys žmonės
Heading
Moterų įgalinimas
Subheading
Visuomenės, kurią norime matyti rytoj, kūrimas

Šiandien moterys vaidina galingą vaidmenį mūsų istorijoje ir tarp dabartinių lyderių, o jų pažanga ir įgalinimas yra labai svarbūs kuriant verslą ir visuomenę, kuriuos norime pamatyti rytoj.

Nors moterys išdirba du trečdalius visų pasaulinių darbo valandų ir pagamina pusę pasaulio maisto, jos uždirba tik 10 proc. visų pasaulinių pajamų ir joms priklauso mažiau nei 1 proc. nuosavybės visame pasaulyje.

Vadovaudamiesi planu „Sustainable in a Generation“ telkiame dėmesį į galimybių moterims suteikimą mūsų darbovietėse, prekyvietėse ir tiekimo grandinėse, nes tai labai naudinga.

  • Darbovietėse: įmonėse, turinčiose daugiau moterų valdybos narių, vyresnioji vadovybė pasižymi didesniu našumu.
  • Rinkoje: moterys priima daugiau nei 70 proc. su prekės ženklais susijusių pirkimo sprendimų ir jos sukuria bei valdo daugiau nei ketvirtadalį pasaulio turto (20 trilijonų JAV dolerių). 
  • Tiekimo grandinėse: moterys vaidina esminį vaidmenį žemės ūkyje ir sudaro 43 proc. pasaulinės darbo jėgos bei 50 proc. darbo jėgos Užsacharės Afrikoje. Jos taip pat neatlygintinai rūpinasi savo šeimomis.  

Būsimi „Mars“ veiksma 

  • Mūsų darbovietės: mūsų vyresnioji vadovybė telkia dėmesį į įvairovės bei integracijos skatinimą ir pirmiausia skiria dėmesį moterų pažangai. Mūsų vyriausioji vadovybė dalyvauja integracijos lyderystės mokyme, kad nustatytų būdus, kaip spręsti šališkumo ir kultūrinių barjerų problemas, kurios riboja moteris. Konkrečiai – ieškome pareigybių, kuriose moterys istoriškai būdavo per mažai atstovaujamos.Taip pat vykdome kuravimo programas su didelį potencialą turinčiomis moterimis ir užtikriname, jog visose pokalbių dėl darbo komisijose būtų stengiamasi paaukštinti tas pozicijas užimančias moteris.
  • Rinka: vykdome bandomąsias mikroplatintojų ir mikromažmenininkų mokymo programas, siekdami įgalinti moteris verslininkes besivystančiose Azijos ir Afrikos rinkose. Tikslas yra padidinti pajamas. Projektas „Maua and Bloom“, pvz., yra bandomojo pobūdžio iniciatyvos Kenijoje ir Filipinuose, kuriose suteikiamas apmokymas, kaip parduoti prekes žemas pajamas gaunantiems vartotojams, gyvenantiems miestuose.Kitas pavyzdys – alijansas prieš stereotipus , kuris kovoja su žalingais lyčių stereotipais reklaminiuose skelbimuose.
  • Mūsų tiekimo grandinės: suprantame ryšį tarp skurdo, žmogaus teisių ir moterų įgalinimo. Taigi, prioritetą teikiame veiksmams ir bendradarbiavimui mūsų kakavos, ryžių ir mėtų tiekimo grandinėse, kuriose turime didžiausią potencialą paskatinti pokyčius.

Moterų įgalinimas kakavą auginančiose bendruomenėse

Laikydamiesi „Mars Chocolate“ moterų įgalinimo plane išdėstytų nuostatų, paremiame moteris mūsų kakavos tiekimo grandinėse per mokymą, pajamų diversifikavimą bei galimybėmis užimti lyderių pozicijas savo bendruomenėse.

Mūsų įsipareigojimas suteikti daugiau galimybių moterims pasitarnaus ne tik moterims visame pasaulyje, tačiau ir mūsų verslui bei visuomenei.