Eyebrow
Sveika planeta
Heading
Ekologiškesnė mūsų veikla ir pagrindinių tiekimo grandinių transformacija
Subheading
„Mars“ imasi veiksmų kovoje su klimato kaita

Mokslas nevynioja žodžių į vatą – klimato kaita yra reali ir žmonės visame pasaulyje jau pradeda jausti jos poveikį.

Siekdami „Sustainable in a Generation“ plano tikslų, peržvelgėme geriausius mokslinius duomenis, kuriuose sakoma, jog turime sumažinti bendrą (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) ŠESD išmetimą visoje mūsų vertės grandinėje 27 procentais iki 2025 m. ir 67 procentais iki 2050 m. (skaičiuojant nuo 2015 m. lygio), kad padarytumėme, kas priklauso ir apsaugotumėme planetą nuo didesnio nei 2 laipsnių pagal Celsijų atšilimo. Šio tikslo siekiame toliau nurodytais būdais.

  • Įsipareigojome užtikrinti nulinį išmetamų ŠESD kiekį tiesioginėje veikloje iki 2040 m. (maždaug 420 biurų, esančių daugiau nei 80 šalių). Mes darome pažangą apsirūpindami elektros energija dideliu mastu ir remiame sprendimų, susijusių su atsinaujinančiais šilumos šaltiniais, pažangą.
  • „Mars“ jau naudoja arba perka atsinaujinančiąją elektros energiją, kad patenkintų daugiau kaip 50 proc. reikalingos energijos poreikius, įskaitant 100 proc. mūsų veiklos Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje, Meksikoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šios 10 šalių nėra riba – mes pasirašėme naują 20 metų trukmės elektros energijos pirkimo sutartį su „Total EREN“, kad nuo 2020 m. 100 procentų mūsų suvartojamos elektros energijos Australijoje būtų saulės energija.

Tiekimo grandinių transformavimas siekiant apsaugoti mūsų klimatą

Siekdami visiškai išspręsti mūsų išmetamų ŠESD kiekio problemą, stengiamės patobulinti maisto produktų gamybos būdus išplėstinėje mūsų tiekimo grandinėje. Tris ketvirtadalius visos mūsų vertės grandinės išmetamo anglies dioksido kiekio sudaro emisijos iš žemės ūkio ir žemės panaudojimo keitimo, susijusio su apsirūpinimu ingredientais produkcijai gaminti.

Stengiamės transformuoti pagrindines tiekimo grandines bendradarbiaudami su tiekėjais, ūkininkais ir kitais asmenimis, kad būtų užkirstas kelias miškų naikinimui. Siekiame veiksmingiau gaminti reikiamus ingredientus sumažindami išmetamo anglies dioksido kiekį. Tvari žemės ūkio praktika, pavyzdžiui, efektyvus drėkinimas, atsparios kultūros ir didesnė dirvožemio sveikata, ne tik pagerins poveikį aplinkai, bet ir padės ūkininkams klestėti.

Be to, bendradarbiavimas su tiekėjais ir ūkininkais – tiek dideliais, tiek mažais – bus labai svarbus siekiant pažangos miškų naikinimo prevencijoje. Su jais dirbame siekdami užtikrinti, kad pagrindinių ingredientų auginimas nesunaikintų miškų ir nenualintų natūralaus dirvožemio bei tiriame galimybes sekvestruoti anglies dioksidą žemėje ir medžiuose, kad galėtumėme apsaugoti miškus ateities kartoms.

Sužinokite daugiau mūsų pozicijoje dėl veiksmų kovojant su klimato kaita ir žemės panaudojimo pareiškime