Karjeros galimybės Mars Lietuva

woman in greenhouse
Eyebrow
Skalsi gerovė
Heading
Maisto saugos ir saugumo problemos sprendimas
Subheading
Maisto rizikos mažinimas visame pasaulyje

Kaip stambus maisto gamintojas žinome, kokia svarbi yra mityba ir kaip maistas, kurį suvartojame, paveikia mūsų gerbūvį, įskaitant kognityvinius pajėgumus ir ekonomines galimybes. Nenuostabu, kad nesaugūs maisto produktai gali turėti neigiamų socialinių ir ekonominių pasekmių.

Kad geriau suprastumėte kontekstą – maždaug 4,5 milijardo žmonių per metus turi sąveiką su mikotoksinais, įskaitant aflatoksinus, kurie randami pasėliuose ir užteršia 25 proc. pasauliui tiekiamo maisto. Tai reiškia nuo 600 milijonų iki 1 milijardo JAV dolerių prarastų pajamų. Atsiradus naujoms grėsmėms, turime imtis skubių veiksmų.

Paprastai tariant – jei tai nėra saugu, tai – ne maistas. Taigi, mūsų tikslas yra kovoti su nesaugiais maisto produktais, ypač mažas pajamas gaunančiose šalyse, ir siekti, kad būtų išspręsta nepakankamos mitybos visame pasaulyje problema.

Mūsų maisto saugos ir saugumo veiksmų planas

Imamės veiksmų, kad mokslo ir bendradarbiavimo pagalba sumažintumėme maisto keliamą pavojų visoje vertės grandinėje – nuo žemės ūkio produkcijos  / derliaus nuėmimo iki perdirbimo ir pakavimo, ir net to, kaip vartotojai laiko, tvarko ir vartoja mūsų maisto produktus.

Pasaulinis „Mars“ maisto saugos centras

 „Mars“ pasaulinis maisto saugos centras (PMSC) yra  pasaulinis centras ir moderniausias tyrimų bei mokymo institutas, skirtas maisto saugos klausimams spręsti. Mūsų tikslas – atlikti svarbų vaidmenį kovojant su nepakankama mityba ir kitomis nesaugių maisto produktų visame pasaulyje priežastimis, ypač mažas pajamas gaunančiose valstybėse. Norėdami tai pasiekti, bendradarbiaujame su vyriausybėmis, akademine bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis ir suinteresuotosiomis pramonės šalimis, kad užtikrintume saugų maistą visiems.

Afrikos retųjų kultūrų konsorciumas

Visuose savo verslo segmentuose pasitelkiame mokslą siekdami didinti žemės ūkio našumą ir gerinti apsirūpinimą maistu. Vienas iš būdų, kuriuos naudojame šiam tikslui pasiekti, yra mūsų dalyvavimas Afrikos retųjų pasėlių konsorciumo (AOCC) veikloje. Tai organizacija, orientuota į 101 Afrikos pasėlių, ypač svarbių milijonų Afrikos ūkininkų kultūrai ir mitybai, genomų sekoskaitą. Tikslas yra padėti Afrikos kaimų bendruomenėms auginti maistingesnes, derlingesnes, sausrai atsparesnes kultūras.

AOCC mokslininkai taip pat moko augalų veisėjus ir užtikrina finansavimą mokslo pažangai ir įgyvendinimui bei dalijimąsi savo žiniomis viešai.Afrikos žemės ūkio pagerinimas gali padėti išspręsti prastos mitybos problemą, kuri paveikia 30 proc. Afrikos vaikų ir šiam žemynui kainuoja beveik 125 milijardus JAV dolerių per metus.

Bendri moksliniai tyrimai ir inovacijos

Mes taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su keliomis organizacijomis, kurios mūsų programoms, skirtomis paremti maisto saugumą ir kovoti su nepakankama mityba besivystančiose šalyse, suteikia pridėtinės vertės, kompetencijos ir įžvalgų.

Siekdami pagerinti maisto saugą ir saugumą besivystančiose šalyse, bendradarbiaujame su dideliu skaičiumi organizacijų.

  • 2015 m. paskelbėme apie privalomosios galios neturintį susitarimą su „Tata Trusts“ atlikti bendrus mitybos gairių mokslinius tyrimus, kurie galėtų padėti spręsti anemijos ir kitų prastos mitybos formų keliamas problemas.

  • Bendradarbiavome su Pasaulio maisto programa (PMP), kad parengtumėme maistingų maisto produktų, skirtų populiacijoms, susiduriančioms su badu ir prasta mityba, gamybos standartus.

  • Remiame viešųjų pirkimų ekspertus juos mokydami maisto saugos, rizikos vertinimo ir suteikdami įžvalgų apie maisto saugos valdymą sausoje gamybos aplinkoje.

Imdamiesi atviro ir bendradarbiavimu pagrįsto požiūrio šiandien, galime padėti pakelti rytojaus pasaulinius maisto saugos standartus, užtikrindami, kad pasaulyje nebūtų prastos mitybos ir nesaugių maisto produktų. Sužinokite daugiau perskaitydami mūsų kokybės ir maisto saugos politiką.