Eyebrow
Investavimas į mūsų rytojų
Heading
Dar didesnės pastangos siekiant apsaugoti ateitį

Šis straipsnis, parašytas mūsų vyriausiojo pirkimų ir tvarumo vadovo Barry Parkino, pirmiausia pasirodė mūsų 2017–2018 m. plano „Sustainable in a Generation“ ataskaitoje. Spustelėkite čia, jei norite perskaityti visą ataskaitą.

Visuomet žinojome, kad ikikonkurencinės partnerystės bus itin svarbios siekiant įgyvendinti plataus masto pokyčius, taigi per praėjusius metus daug dirbome plėtodami esamas ir užmegzdami naujas partnerystes.

 

Viena esminių partnerysčių yra Pragyvenimo šaltinių šeimos ūkiams fondas, kurį 2015 m. įkūrėme kartu su „Danone“ bei kitais. Šis fondas investuos 120 mln. eurų į tvarių žemės ūkio projektų, didinančių smulkiųjų ūkininkų pajamas bei sprendžiančių maisto saugumo ir ekosistemų atkurimo problemas, kūrimą. Šiuo Pragyvenimo šaltinių fondu siekiame teigiamai paveikti 200 tūkst. ūkių. Šiuo metu yra trys projektai, kurie vykdomi jau daugiau nei metus ir esame numatę įgyvendinti dar keturis projektus.

Dirbdamas su vanilės augintojais Madagaskare, neseniai turėjau galimybę pamatyti šio projekto įgyvendinimą. Vos po metų jau aišku, kad šis fondas ir taikomas metodas kuria realius pokyčius vietoje. Projektas vyksta pagal planą – pagerinus ūkininkų auginimo praktiką ir įtraukus juos į kitą tiekimo grandinės etapą, siekiame padidinti ūkininkų pajamas net iki 300 proc. Mūsų 10 metų trukmės apsirūpinimo žaliavomis įsipareigojimas reiškia, kad jie gali patikimai investuoti, o pagal planą vykdoma mūsų veikla reiškia, jog suteiksime galimybę klestėti iki 3 000 gamintojų ir maždaug 12 000 jų šeimos narių.

Vienas didžiausių iššūkių, su kuriais susiduriame, yra miškų naikinimas dėl žemės ūkio plėtros.Kalbant apie kakavą, dirbome kartu su savo pramonės konkurentais per Pasaulinį kakavos fondą, siekdami sukurti katalizuojančią viešojo ir privataus sektorių partnerystę – kakavos ir miškų iniciatyvą – kuri padėtų nutraukti miškų naikinimą Ganoje ir Dramblio Kaulo Krante. Vyriausybėms bei pramonės atstovams ėmusis rimtų veiksmų, ši iniciatyva turi potencialą sustabdyti miškų naikinimą, vykstantį šiose šalyse dėl žemės ūkio plėtros, ir būti pavyzdžiu to, ką gali būti įmanoma įgyvendinti kitose šalyse ir su kitomis žaliavomis.

Pradėjome naują ilgalaikę strateginę partnerystę su pirmaujančia žmogaus teisių organizacija „Verité“, kad sustiprintume savo žmogaus teisių programų poveikį, t. y. darbui visoje mūsų pačių gamybos veikloje, su mūsų 1 pakopos tiekėjais ir žengiant į tolimiausias išplėstinių tiekimo grandinių sritis. Mes taip pat įkūrėme Ūkininkų pajamų laboratoriją – bendradarbiaujančių ekspertų grupę, kad identifikuotume būdus, kaip padėti padidinti smulkiųjų ūkininkų pajamas. 2018 m., bendradarbiaujant su „Oxfam“, Vageningeno universitetu Nyderlanduose bei „Dalberg Group“ buvo paskelbti šios laboratorijos pradinių mokslinių tyrimų rezultatai ir įžvalgos.

Kitas labai svarbus partneris yra Ellen MacArthur fondas, su kuriuo mus sieja ankstyva partnerystė parengus Naujosios plastmasės ekonomikos ataskaitą. Palaikome fondo pastangas per savo tikslą – iki 2025 m. pereiti prie 100 proc. perdirbamų pakuočių. Mažiau plastiko pakuotėse naudojimas, plastikinių pakuočių atliekų sumažinimas ir plastiko pakuočių perdirbimo galimybių didinimas yra svarbiausi mano ir mano komandos prioritetai. Žinome, kad turime daug nuveikti šioje srityje, taigi padidinome savo investicijas ir išteklius, siekdami paspartinti pažangą.

Kalbant apie vandens išteklių trūkumą, padarėme nemažą pažangą, ypač kiek tai susiję su ryžių auginimu Pakistane, Ispanijoje ir JAV, kur esame sutelkę savo pastangas. Tai gera pradžia, bet turime nuveikti daugiau. Be to, mūsų apsirūpinimo žaliavomis regionams visame pasaulyje įtaką daro klimato kaita, todėl susiduriame su didėjančia rizika.

Siekdami puoselėti gerovę, toliau vystome savo pramonėje pirmaujančius atsakingos rinkodaros metodus įdiegdami patobulintą sistemą, skirtą išmatuoti atitiktį mūsų „Mars“ rinkodaros kodeksui, įskaitant išsamų trečiosios šalies auditą. Mūsų lyderystė šioje srityje buvo viešai pripažinta suteikiant mums pirmąją vietą Pasaulinės prieigos prie maisto indekso („Global Access to Nutrition Index“, ATNI) rinkodaros kategorijos reitinguose 2018 m. Mes ir toliau dirbame su įvairiais panašiai mąstančiais partneriais skatindami aukštesnius pramonės standartus, ypač gana naujoje skaitmeninio savireguliavimo srityje.

Taip pat darome pažangą vykdydami įsipareigojimus tobulinti ir plėsti prekių, kurias siūlome savo vartotojams ir kurios yra skirtos jų gerovei, srityje. Skyrėme reikšmingų investicijų inovacijoms, siekdami patenkinti vartotojų, ieškančių natūralesnių ingredientų, poreikius, visų pirma kurdami naujų natūralių spalvų ingredientus ir ragindami reguliavimo institucijas skirtingose rinkose jas patvirtinti.

Šių iniciatyvų dėka, taip pat ir per vidines programas, skirtas paremti mūsų darbuotojų sveikatą ir gerovę, bei kitas programas, mums pavyko pasiekti 55 proc. bendro Pasaulinio ATNI balo padidėjimą – jis padidėjo nuo 3,6 (iš 10 galimų balų) 2016 m. iki 5,6 2018 m.

Mūsų planas „Sustainable in a generation“ tiesiogiai susijęs su mūsų verslo tikslais, todėl pirmus trejus metus investuojame daugiau nei milijardą JAV dolerių, kad pradėtumėme darbus, reikalingus mūsų ambicijoms realizuoti. Suvokiame, kad kol mūsų planas bus visiškai įgyvendintas, praeis dešimtmečiai ir tikriausiai nematysime sparčios tam tikrų tikslų pažangos pirmaisiais metais. Tačiau esame pasiryžę eiti pasirinktu keliu. Pirmaisiais metais dėmesį buvome sutelkę į savo žaliavų tiekimo grandinių transformavimą, spartindami tai, kas jau veikia, taip pat užmegzdami kelias ypatingai svarbias partnerystes bei išbandydami naujus metodus. Per kelerius ateinančius metus bus matoma apčiuopiama mūsų veiksmų ir poveikio vietose, kuriose dirbame, pažanga.

Pagarbiai

Barry Parkinas

 

Daugiau iš „Mars“