Eyebrow
MŪSŲ DVASIA
Heading
Mūsų asociacijos įsipareigojimai ir apdovanojimai

Atsakomybės principas taikomas kiekviename „Mars“ darbuotojų ir įmonės lygmenyje – nuo darbuotojo įsipareigojimo laikytis aukščiausių sąžiningumo ir principingumo standartų iki etinės įmonės atsakomybės savo bendruomenėms ir aplinkai. Vertiname ir pripažįstame vienas kito indėlį, todėl su visais darbuotojais elgiamės sąžiningai ir nešališkai, vengiame nesantaiką kurstančių privilegijų ir pasisakome prieš bet kokį nepagarbų elgesį. Tai žodžio „bendradarbis“ (angl. „Associate") ir egalitarinės „Mars“ dvasios šaltinis – jis yra mūsų politika ir praktika, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės ar religinių įsitikinimų. Todėl turime turėti drąsos atkreipti dėmesį į tuos darbuotojus, kurie nesielgia pagal mūsų vertybes. Tikime, jog jei tai, ką sakome, ir tai, ką darome, dera su mūsų principais, pasieksime norimų rezultatų.