Video file
Mars_1080_0.gif
Heading (Hero Intro Copy)
Mąstymas, žvelgiant į ateinančias kartas. Ėjimas to link – kiekvieną dieną.

Žvilgsnis į ateitį

CEO Grantas F. Reidas kalba apie verslo transformaciją

Antrajame mūsų verslo šimtmetyje nuolat diegiame naujoves, siekdami augti, prisitaikyti ir transformuotis, kad galėtume būti naudingi mūsų vartotojams, bendradarbiams ir mūsų planetai – tiek dabar, tiek ir ateityje.

More From Mars

Inovacijos kartoms

Mūsų paveldas apibrėžia kitą mūsų šimtmetį

Turime turtingą atsakomybės už ateities kartas prisiėmimo istoriją. Todėl stengiamės pasinaudoti savo praeitimi tam, kad ji mus nuvestų į geresnę ateitį.